שבת שובה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי החיוב לציית לחכמים חז`ל למדו מן הפסוק `שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך` כי מצווה לשמוע בקול חכמים. בשיעור זה נעסוק בשאלה מהו המקור המחייב אותנו לשמוע לדברי חז`ל? האם מדובר בלאו של `לא תסור`, או שמא עצם העובדה שמדובר ברצון ה' מחייבת אותנו גם ללא מקור מדויק בתורה. נבחן שאלה זו דרך עיון בחיוביהם של סומא, קטן וגוי במצוות דרבנן. קש"ת - המצוה השבועית
הרב ברוך גיגי קדושת השבת, המועדים ויום הכיפורים מהו היחס בין איסורי מלאכה לקדושת היום? בשיעור זה נעסוק בהבדלים שבין איסורי המלאכה בשבת ויו`ט, ואף נברר האם הבדלים אלו נובעים מקדושתם השונה של הימים. בנוסף לכך, נבחן את רמת הקדושה של יום כיפור ואת השלכותיה על איסורי המלאכה שבו. קש"ת - ענייני מועדים
הרב ברוך גיגי צרכי שבת נעשים ביום טוב השיעור הקודם עסק במחלוקת האמוראים בנוגע לדין `הואיל`. בשיעור זה נדון בשאלה האם גם רבה המקבל את דין `הואיל` יכול לסבור שצרכי שבת נעשים ביום טוב. שאלה זו נבחן ברמת ניתוח הסוגיה עצמה, ואף נתמודד עם השאלה כיצד מתיישבים הדברים עם איסור הכנה. קש"ת - ענייני מועדים