שופטים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עמיחי שהם מיהושע לשופטים בניגוד למצופה מסוף ספר יהושע, תקופת השופטים מתאפיינת בהתפרקות טוטאלית של כל המערכות בעם ישראל. הדבר מתבטא במיוחד בתחילת ספר שופטים ובסופו, אך מבטא את אופיו של הספר כולו. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם השופטים הקטנים בין שלל השופטים הגדולים, שעליהם מספר הספר בהרחבה, יש גם כמה שופטים קטנים, שכמעט שלא מסופר עליהם דבר. חשיבותם של שופטים אלו היא במילוי התמונה הגיאוגרפית של השופטים, וכן בחשיפת תקופות השקט והרצף השלטוני שאפיינו את הימים שאחרי השופטים הגדולים. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב עמיחי שהם בין שמואל לשופטים קיימת הקבלה רחבה בין שמואל לבין שמשון, אך דווקא הקבלה זו מלמדת על השוני העמוק ביניהם, המבטא את ההבדל שבין ספר שופטים לבין ספר שמואל. 02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
הרב נריה קליין אהוד ודבורה במבנה הספר יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין המעגל החוזר וסיפור יפתח יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין שני שלבים בהידרדרות יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין ירושלים וסיפור ועכסה בפרק א יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין סוף גדעון והמלכת אבימלך יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין המלכת אבימלך ומשל יותם יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין סיפור מלחמת אבימלך יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין הקדמה לסיפור יפתח יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין סיפור יפתח והירושות יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין יפתח המשך יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין יפתח ואפרים יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין המלאך ומנוח יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין מבנה שמשון ופרק יד יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין חידת שמשון יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין שמשון ולחי החמור יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין סיום פרק א- סדר מבנה יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין סוף שיעור שמשון ולחי החמור יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין פרק טו יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין הבוכים ותחילת פרק ב יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין סוף המעגל ועותניאל יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין סקירה של פרק ב יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין אהוד בן גרא יוםיום עיונים בספר שופטים

עמודים