שיחות לפרשת צו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן פרשת בא - הפסח מה פירוש המילה "פסיחה" בפרשתינו, בסיפור אליהו בהר הכרמל ובמצור סנחריב על ירושלים בימי חזקיהו? האם הקב"ה היכה את בכורי מצרים בעצמו, או שעשה זאת על ידי שליח או מלאך? מה היחס בין ארבע המצוות המזכירות את יציאת מצרים ואת קבלת עול מלכות שמיים: התפילין, המזוזה, הפסח וברית המילה? מצוות אלו מסמלות את שמירת ביתו של היהודי ממזיקים חיצוניים, כדרך שאנו עושים מדי שנה בהגדה של פסח. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה עמיטל ועל נסותם את ה' שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין שיחה לפרשת צו - כהן ונביא במשך ימי המילואים משה תפקד ככהן. ביום השמיני, הועבר התפקיד לאהרן וזרעו, ובכך נותק האיחוד בין הנבואה לכהונה. הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל מנתח את היחס בין הנבואה לכהונה, בין משה לבין אהרן. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב משה ליכטנשטיין מגילת אסתר והדילמה החינוכית במה זכתה אסתר, שהמגילה נקראת על שמה? לכאורה מתאים יותר היה לקרוא למגילה 'מגילת מרדכי', שהרי הוא הפועל המרכזי במגילה. נברר נקודה זו, ונראה מה התהליך שעברה אסתר, ומה התרומה הייחודית שדווקא היא יכולה הייתה לתרום לנס ההצלה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין שיחה לפרשת צו-שבת הגדול - כנגד ארבעה בנים דיברה התורה לארבעת הבנים שאלות ותשובות שונות. הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל מסביר את ההבדלים בין השאלות על רקע זהותו השונה של כל שואל, ומראה כיצד משיב אחד מתמודד עם ארבעה בנים שונים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת צו - עבודת האדם ועבודת המזבח שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף