שיחות מועדים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין דרישת ציון וירושלים שיחה ליום ירושלים: "כי אעלה ארוכה לך, וממכותיך ארפאך, נאום ה'. כי נידחה קראו לך, ציון היא, דורש אין לה" ... שיחת ראש הישיבה
הרב יעקב מדן כבר הקדימו שקליהם לשקליך מהו הנגף עליו מדובר בתחילת פרשת כי תשא, ומדוע הוא יובא על עמ`י אם הם לא יימנו כמו שמצווה הקב`ה? מדוע מתו במפקד בימי דוד שבעים אלף איש? האם היה זה מניין העם או מפקד צבאי? לאורך כל התנ`ך נראה שהמפקדים באים בהקשר צבאי. אך מה רע בזה? הקב`ה מעניש את דוד כי בעוד שהוא מתכונן לכבוש את העולם, ישנו חלק בירושלים שעדיין לא בידיו וזהו מקום המקדש. כך גם לגבי מרדכי שהיה בכיר בצבאו של אחשוורוש, אך לא דאג לבניין המקדש. אך מסופר שישראל תרמו שקלים לבית המקדש בתקופה זו, כלומר הם החלו לעזור בבניין המקדש. כך גם בפרשתנו, משה מונה את בנ`י לשם בניית המשכן,
הרב יעקב מדן בנה ביתך מדוע כוללת המזוזה רק את המחצית האחרונה של התפילין, פרשיות התכלית? מדוע אין בה הזכרת יציאת מצרים? מה טיבה של שמירת הדלתות של המזוזה? המשלימה של מצוות המזוזה לדורות, היא מצוות המזוזה של מצרים - דם הפסח. היא עוסקת ביציאת מצרים, בדיוק כמו שהחצי הראשון של פרשיות התפילין, עוסקות ביציאת מצרים. כמו שדם הפסח שמר על ישראל מכניסת מלאך המוות להכות בהם במכת בכורות, כך המזוזה שומרת על בתי ישראל כיום מכניסת טומאות שסותרות את הטהרה השוכנת בהם. מקבילתו של דם הפסח היא ברית המילה - שתיהן מדמדות כאות המונע יציאה החוצה כאשר לא צריך. במה באה לידי ביטוי החירות של האדם? איך כל זה קשור לאברהם אבינו?
הרב אהרן ליכטנשטיין שיחה לפסח - כנגד ארבעה בנים דברה תורה בשיחה זו הרב מתבונן בהבדלים שבין שאלותיהם של ארבעתם הבנים וביחס אליהם.
הרב ברוך גיגי ירושלים של מעלה וירושלים של מטה ירושלים היא עיר שחוברה לה יחדיו - מאחדת את שבטי עם ישראל. אך ישנו איחוד נוסף המתרחש בירושלים, איחוד מפרה ומיוחד - בין ירושלים של מעלה לירושלים של מטה.
הרב מנחם ליבטאג בין פסח לשבועות מדוע לא נכתב תאריך בתורה לחג השבועות? נראה, שאין תאריך למתן התורה כי האדם צריך להרגיש את קבלת התורה בכל יום.

עמודים