שיעורים בהגותו של ר' נחמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב איתמר אלדר שיעור 25 - מחלוקת (ה) - המחלוקת והחלל הפנוי מאמר זה עוסק בהיבט נוסף של המחלוקת בשיטתו של ר' נחמן - המחלוקת כתשתית קיומו של העולם, דווקא מתוך ראיית כל הדעות כמכלול. מהו הקשר בין מחלוקת זו לבין החלל הפנוי ושבירת הכלים? כיצד החולקים לשם שמיים מהווים שותפים למעשה הבריאה? שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב
הרב איתמר אלדר שיעור 26 - הניגון (א) - ניגון של צדיקים ושל רשעים ממה יונק הניגון את כוחו? האם יש קשר בין ניגון של רשעים לבין ניגון של צדיקים? מהי הסכנה הטמונה בכוחו של הניגון של הרשעים? כוחו של הניגון הוא בכך שהוא יכול לחבר בין השפע האלוקי לבין האדם, בדומה ללימוד הגמרא על שלל הדעות הקיימות בה. שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב
הרב איתמר אלדר שיעור 27 - הניגון (ב) - גילוי החיסרון לעיתים העולם מתנתק מהחיות האלוקית, ותפקידו של הניגון הוא לשוב ולחבר את העולם למקור חיותו. תפקיד זה דומה למהותה של הציצית, המסמלת את הטבע אבל גם את היכולת לרומם אותו. כאשר עם מסויים מיצר לעם ישראל - הרי שיש בו אמת מסוימת הנעדרת מישראל, ועל ידי מציאת הניגון המתאים, המבטא בעומקו את אותה האמת, ניתן להתגבר על הצרה. לא רק מקורו של הניגון הוא בעולמות עליונים, אלא גם יש בו כוח לפעול וליצור במציאות הארצית. שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב
הרב איתמר אלדר שיעור 28 - הניגון (ג) - הניגון כבורר את הרוח הדרך להישמר מנפילה מ'טוב עין' ל'רע עין' היא הכוח המדמה. מהו הכוח המדמה? האם יש קשר בין הניגון לבין הכוח המדמה? המאמר עוסק בשאלות אלו ובתפקידה של הנגינה בבניית המלכות בישראל, כפי שהתגלמה ביחסים שבין שאול לדוד. שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב
הרב איתמר אלדר שיעור 29 - הניגון (ד) - 'יודע נגן' הניגון יכול להתגבר על התאוות שמקורן בכוח המדמה בשני תנאים: שיהיה ניגון של שמחה, ושהכלי והמנגן יהיו שלמים. מטרת הניגון היא לברור את הרוח הטובה מתוך הרוח הרעה, לדון לכף זכות כל אדם ואדם ולמצוא את הנקודה הטובה והבריאה. זהו בעצם תפקידו של המנהיג. הוא צריך להיות 'יודע נגן' כדי להאיר את הנקודות הטובות בעמו, וכך לחברם למקור חיותם. שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב
הרב איתמר אלדר שיעור 30 - הניגון (ה) - ניגונו של האין-סוף הניגון העליון ביותר הוא ניגונו של האין-סוף, המושר על ידי הצדיק ויכול להעלות גם את האנשים שנפלו לחלל הפנוי, המוקף על ידי האין-סוף. העיסוק בניגון זה נעשה על רקע ניתוח הסיפור 'מעשה ממלך עניו'. שיעורים בהגותו של ר' נחמן מברסלב

עמודים