שיעורים ביורה דעה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 01, איסורי עבודה זרה פתיחה לסידרה - מבוא להלכות עבודה זרה, ודיון במהותו של איסור הנאה מעבודה זרה עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 02, "ובחוקותיהם לא תלכו" "ובחוקותיהם לא תלכו" - מהי "הליכה", ובאילו "חוקות" מדובר? עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 03, איסורי תמונות, צלמים וסמלים התורה אסרה לייצר דמויות וסמלים שונים אף שלא למטרות עבודה זרה. מה כלול באיסור זה? מה דין תמונות? ומה דין בובות משחק לילדים? עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 04, הקפת פאת הראש סמוך לאיסורי עבודה זרה עוסק השולחן ערוך באיסור הקפת פאת הראש. מה טעמו של איסור זה? היכן היא הפאה וכיצד בדיוק נאסרה הקפתה? עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 05, איסור השחתת הזקן נדון באיסור השחתת הזקן בתער, ובמחלוקת הנרחבת בעניין מכונות הגילוח למיניהן עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 06, איסור כתובת קעקע נדון באיסור לכתוב כתובת קעקע בגוף - טעמו, גדריו ההלכתיים, והיתרים שונים שהוצעו לצורך "קעקועים רפואיים" עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 07, כיבוד אב ואם חלק א יסודות המצוה עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 08, כיבוד אב ואם חלק ב' חובת הציות להורים עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 09, כיבוד אב ואם חלק ג' גבולות המצוה, וטיפול בהורים מבוגרים עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 10, מצות שילוח הקן עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 11, מצות כתיבת ספר תורה עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 12, מכירת ספר תורה והלכותיה עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 13, מהלכות כתיבת סת"ם עיון ביורה-דעה
הרב אביהוד שורץ נושאים שונים ופחות מוכרים ביורה דעה 14, הגהת סת"ם - אנושית וממוחשבת, ומקומו של המחשב בבירור ההלכתי עיון ביורה-דעה
הרב יוסף צבי רימון עקרונות הכשרת כלים בשיעור זה נעסוק ביסודות של הכשרת כלים. מהו ההבדל היסודי בין הגעלה לבין ליבון; האם הכשרתו של כלי נקבעת לפי רוב השימוש שבו, או שמא גם שימוש חד פעמי משפיע על צורת ההכשרה; מהי צורת ההכשרה של כלי ששימושו הוא בקר, ומהי צורת ההכשרה של כלי ששימושו הוא במים חמים או על ידי האש; כיצד מגעילים כלי באופן מעשי? קש"ת - הלכה יומית - הכשרת כלים
הרב יוסף צבי רימון הכשרת כלים - הלכה למעשה כיצד מכשירים כלים הלכה למעשה - עד כמה יש לנקות את הכלים קודם ההכשרה, ומה דין כלי שאי אפשר לנקותו? כיצד מתבצעת ההכשרה בפועל - כמה זמן יש להשאיר את הכלי בסיר ההגעלה? האם צריך לקרר אחר כך על ידי מים קרים? מהו ליבון חמור, ומהו ליבון קל, ובאילו מקרים ניתן להשתמש בליבון במקום הגעלה? אילו סוגי חומרים ניתנים להכשרה ואילו אינם ניתנים להכשרה? קש"ת - הלכה יומית - הכשרת כלים
הרב יוסף צבי רימון אופן הכשרת כלים שונים מהו דין היתרא בלע ואיסורא בלע - מהן ההשלכות של דין זה להכשרת כלים שנטרפו ולהכשרת כלים לפסח? כיצד מכשירים הלכה למעשה את השיש, ומדוע נהגו רבים לכסותו בפסח? כיצד יש להכשיר כיור? כיצד נכשיר את הכיריים לפסח? קש"ת - הלכה יומית - הכשרת כלים