שמואל א
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אמנון בזק פרק כו - שאול בידי דוד - פעם נוספת (ב) בשיעור זה נמשיך לעסוק בחדירת דוד ואבישי למחנה שאול. מה עומד מאחורי הוויכוח בין דוד לאבישי? ומדוע טוען דוד שמי שרודף אחריו מאלץ אותו לעבוד עבודה זרה? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כז - ימי צקלג דוד בורח שנית לפלשתים ומקבל מאכיש את צקלג, המשמשת לו כבסיס ממנו הוא פועל נמרצות כנגד השבטים הנודדים בדרום. כיצד רואה המקרא את מעשיו של דוד? האם צדק דוד בשעה שלא החיה איש ואישה, ובשעה שגילה, כלפי חוץ, נאמנות רבה לאכיש מלך גת? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כח - שאול בעין דור (א) שאול שואל בה', אך ה' מסרב לענות לו. מדוע? מה גרם לשאול לפנות לבעלת האוב? כיצד ידעו בעלת האוב ושאול כי שמואל הוא זה שעלה באוב? שיעור זה עוסק בחלקו הראשון של הסיפור הדרמטי שהתרחש בעין דור, ערב מותו של שאול המלך. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כח - שאול בעין דור (ב) בשיעור זה נשלים את עיוננו בפרשת בעלת האוב, ונבחן, בין היתר, את השאלות: מדוע התגלה שמואל אל שאול? מה טיב הוויכוח שבין שאול ואנשיו אם לאכול אם לאו? האם בעלת האוב באמת העלתה את שמואל באוב? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כט - דוד במחנה פלשתים דוד יוצא עם אכיש במלחמתו עם ישראל, אך נדחה על ידי סרני פלשתים. מדוע לא הצליחה תכניתו של דוד? האם נהג כשורה כשנתן לאכיש להבין כי יילחם לצדו נגד ישראל? למה שינה הכתוב מן הסדר הכרונולוגי בתיאור האירועים בפרקים כ"ח-כ"ט? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק ל - דוד והגדוד העמלקי בשובו ממחנה פלשתים מגלה דוד שעמלק פשט על מחנהו ולקח בשבי את הנשים ואת הילדים. למה נגרם לדוד צער זה? מדוע הצליח לגבור על עמלק? ומה היחס בין דרכו המוסרית של דוד לזו של עמלק? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק לא - מות שאול שאול המלך יוצא לקרב האחרון בידיעה שהוא עומד למצוא בו את מותו. שיעור זה יעסוק בגבורתו של המלך שאול, בקבורתו ובקשר שבין שניהם. 04 - שיעורים בספר שמואל א

עמודים