שמואל א
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דוד נתיב פתיחה לספר שמואל 5775/תנך/6910.10242_2454 שמואל א דוד נתיב/תנך-שמואל א דוד נתיב-1-פתיחה לספר שמואל 04 - שמואל א
הרב דוד נתיב פרקים ג-ד 5775/תנך/6910.10242_2454 שמואל א דוד נתיב/תנך-שמואל א דוד נתיב-2-פרקים ג-ד 04 - שמואל א
הרב דוד נתיב פרקים ו-ח 5775/תנך/6910.10242_2454 שמואל א דוד נתיב/תנך-שמואל א דוד נתיב-3-פרקים ו-ח 04 - שמואל א
הרב דוד נתיב פרקים א ב 5775/תנך/6910.10242_2454 שמואל א דוד נתיב/תנך-שמואל א דוד נתיב-פרקים א ב 04 - שמואל א
הרב דוד נתיב הקדמה לדמותו של דוד ופרק טו 04 - שמואל א
הרב דוד נתיב פרקים כב כג 04 - שמואל א
הרב דוד נתיב פרקים כה כז 04 - שמואל א