שמואל ב
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אמנון בזק העונש לאחר תשובתו של דוד הוא מתבקש לבחור אחד משלושה עונשים. האם בחר דוד בעונש הנכון? מדוע לא פסק הדֶבר לאחר שלושה ימים? 05 - שיעורים בספר שמואל ב
הרב אמנון בזק קניית הגורן המקרא מאריך בתיאור קניית גורן ארוונה. אריכות זו - מה עניינה? מה באה ללמד ההקבלה בין סיפור זה ובין סיפור קניית מערת המכפלה? 05 - שיעורים בספר שמואל ב
הרב אמנון בזק גורן ארוונה ובחירת ירושלים מה עניינה של ההקבלה בין פרשת קניית גורן ארוונה ובין עקדת יצחק? מדוע נבחר סיפור זה לחתום בו את ספר שמואל? 05 - שיעורים בספר שמואל ב

עמודים