שמות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין שיחה לפרשת בא - "ותהי צעקה גדולה במצרים" בשיחה שנאמרה בסעודה שלישית בשנת תשס"ט, הרב משה מתמודד עם השאלה במה חטאו כל בכורי מצרים, מתוך עיון בשני סיפורי גירוש הגר, מצוות מחיית עמלק ועיר הנידחת, ומתוך כך מתייחס לשאלת הפגיעה בחפים מפשע במלחמות העולם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה שביב פרשת שמות - הבאים ישרש יעקב - הגלות סיבה לגאולה מדוע בפרשה העוסקת בענייני הגלות אנו מפטירים בנבואת ישעיהו העוסקת בגאולה? אין זאת, כי אם הגלות והגאולה כרוכים זה בזה. הגלות היא אמצעי לעיצוב העם לצורך גאולתו, אך גם דרך לפזר את העם בין הגויים כדי לאפשר את גאולת תבל כולה לעתיד לבוא. שיעורים על ההפטרות
הרב משה ליכטנשטיין נושא: התבגרותו של משה חסרה לנו תקופת התבגרותו של משה מעזיבת מצרים ועד לשיבה אליה. גם המדרש לא הוסיף על כך סיפורים. ההעדר הוא בעצם סיפור. בתקופה זו, משה מתבודד מהחברה שיש בה אכזריות (רשע למה תכה) וכך הוא מתקרב אל הקב`ה. רק לאחר שיתקרב אל ה' יוכל לחזור אל העם ולהנהיגו.

עמודים