שמחת תורה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל מורשה קהילת יעקב - שיחה לשמחת תורה