שמחת תורה
מרצה כותרת תקציר סידרה
רבני ותלמידי הישיבה הד עציון תורני לחגי תשרי תש"ף נויזלטר מלא מאמרים תורניים - נוח להדפסה.
הרב יהודה עמיטל מורשה קהילת יעקב - שיחה לשמחת תורה