שעורים או"ח
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה אברמן מקומו של שליח ציבור היכן אמור לעמוד שליח הציבור בבית הכנסת? בשיעור זה נעמוד על דעות הראשונים והאחרונים בסוגיא, ונעסוק בשני פנים של שאלה זו: א. מקומו של הש`ץ ביחס לכל הקהל - מלפנים או במרכז בית הכנסת. ב. גובהו של החזן - האם הוא יכול לעמוד במקום גבוה, או נמוך יותר משאר הציבור. בהמשך נעסוק בשאלה האם ניתן לשנות ממנהג הציבור בנושא כאשר ישנם אילוצים שונים
הרב ברוך גיגי חציצה בטבילה ובנטילת ידיים
הרב יוסף צבי רימון פת הבאה בכיסנין ושינוי מקום בסעודה
הרב שלמה לוי הלכות ברכות - חלק ג'
הרב שלמה לוי הלכות ברכות - חלק ד'
הרב רפי אוסטרוף שבת בלבנון: ענייני הלכה
יעקב גניזי בין כסה לעשור למי נועדו עשרת ימי תשובה? ראש השנה, כיום זכרון, משמש כיום הדין עבור כלל העולם, שבו מידת הרחמים, וזכות האבות מגנים על השבים בתשובה. עשרת ימי תשובה משמשים זמן בו עמ`י שב בתשובה ומקווה לכפרה ומחילה של יוה`כ.

עמודים