שעורים בחושן משפט
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דניאל וולף קנין פירות כקניין הגוף חושן משפט
הרב דניאל וולף נזקי ממון חושן משפט
הרב דניאל וולף בעלות ושותפות חושן משפט
הרב דניאל וולף ארבעה שומרים חושן משפט
הרב דניאל וולף בעלות בהקדש חושן משפט
הרב דניאל וולף מצוות עדות חושן משפט
הרב דניאל וולף גניבה וגזילה חושן משפט
הרב דניאל וולף הלואה ושעבוד חושן משפט
הרב דניאל וולף מחילת שטר חוב חושן משפט
הרב דניאל וולף מודה במקצת חושן משפט
הרב דניאל וולף קנין אגב וחצר חושן משפט
הרב דניאל וולף שיעבודא דאורייתא חושן משפט
הרב משה טרגין חב לאחריני מתודולוגיה
הרב משה טרגין תמיכה חיצונית לעדות ההלכה מעניקה לעדות של שני עדים כוח כמעט מוחלט, אך ייתכן שבשל כך מוטלת עליהם גם מגבלה: אי אפשר לתמוך עדות בראיה משפטית נוספת, כמו 'מיגו' או שבועה. מה קורה כאשר עדותם של העדים אינה מספיקה, כמו במקרים של `תרי ותרי`, `כיוון שהגיד` או עדים שהם נוגעים בדבר? מתודולוגיה
הרב משה טרגין הקדמה למתודולוגיה תלמודית השיעור מציג את מתודיקה ללימוד תלמוד שהוא סגנון אנליטי המכונה `דרך בריסק`. יש גם סגנונות אחרים ללימוד תלמוד ואין סגנון אחד עדיף. כמו כן אין טכניקה אחת ויחידה לניתוח סוגיה ובדרכים שונות ניתן להגיע לאותם תוצאות. מטרת השיעורים היא הקניית תבניות ושיטות שיכולות לעזור בלימוד הגמרא. מתודולוגיה
הרב משה טרגין לא תשים דמים בביתך (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין השבת אבידה (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין הגדרת גמר דין אדם שחייב את עצמו לשלם או להישבע - האם הוא יכול לחזור בו מחיובו? מה פשר השלב של `גמר דין`? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מיגו דזכי לנפשיה שליח יכול לזכות את משלחו גם במקום שחב לאחריני, מדין `מיגו דזכי לנפשיה - זכי נמי לחבריה`. מהו יסוד דין זה? האם השליח זוכה קודם לעצמו ואחר כך למשלחו? מתודולוגיה
הרב משה טרגין השבת אבידה (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין נוגע בדבר מי שהוא נוגע בדבר - פסול מלהעיד על אותו דבר. מהו אופי הפסול? האם קיים חשש שהוא ישקר, או שהפסול הוא פורמאלי, ונובע מהגדרתו כ'בעל דין' ולא כ'עד'? נפקא-מינות לחקירה זו: האם חל על קרוב דין `תחילתו וסופו בכשרות`? מה דינה של כת שנמצא אחד מהם קרוב או פסול? מהו המקרה של `כבר העידו עדים הראשונים`? מתודולוגיה
הרב משה טרגין ערב מתודולוגיה
הרב משה טרגין לא תשים דמים בביתך (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין רבי חייא קמייתא לדעת רבי חייא, אדם שנתבע על סכום מסוים והכחיש הכל, ובאו שני עדים והעידו שהוא חייב חלק מהסכום - חייב להישבע שבועת מודה במקצת על שאר הסכום. מהו טעם הדין? מהו יסוד דין מודה במקצת? מתודולוגיה
הרב משה טרגין יאוש בעלים (א) מתודולוגיה

עמודים