שעורים יו"ד
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יוסף צבי רימון עקרונות הכשרת כלים בשיעור זה נעסוק ביסודות של הכשרת כלים. מהו ההבדל היסודי בין הגעלה לבין ליבון; האם הכשרתו של כלי נקבעת לפי רוב השימוש שבו, או שמא גם שימוש חד פעמי משפיע על צורת ההכשרה; מהי צורת ההכשרה של כלי ששימושו הוא בקר, ומהי צורת ההכשרה של כלי ששימושו הוא במים חמים או על ידי האש; כיצד מגעילים כלי באופן מעשי? קש"ת - הלכה יומית - הכשרת כלים
הרב יוסף צבי רימון הכשרת כלים - הלכה למעשה כיצד מכשירים כלים הלכה למעשה - עד כמה יש לנקות את הכלים קודם ההכשרה, ומה דין כלי שאי אפשר לנקותו? כיצד מתבצעת ההכשרה בפועל - כמה זמן יש להשאיר את הכלי בסיר ההגעלה? האם צריך לקרר אחר כך על ידי מים קרים? מהו ליבון חמור, ומהו ליבון קל, ובאילו מקרים ניתן להשתמש בליבון במקום הגעלה? אילו סוגי חומרים ניתנים להכשרה ואילו אינם ניתנים להכשרה? קש"ת - הלכה יומית - הכשרת כלים
הרב יוסף צבי רימון אופן הכשרת כלים שונים מהו דין היתרא בלע ואיסורא בלע - מהן ההשלכות של דין זה להכשרת כלים שנטרפו ולהכשרת כלים לפסח? כיצד מכשירים הלכה למעשה את השיש, ומדוע נהגו רבים לכסותו בפסח? כיצד יש להכשיר כיור? כיצד נכשיר את הכיריים לפסח? קש"ת - הלכה יומית - הכשרת כלים