תהילים (סדרה ג)
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אלחנן סמט הקדמה לסדרת השיעורים (תשפ"א) בספר תהילים נפתח בשיעור מבוא למעיין במזמורי תהילים, ונציג את כלי העבודה הבסיסיים שלנו בגישתנו לניתוח מזמור: כיצד יש לרשום את המזמור, התקבולת לסוגיה, חלוקת המזמור השלם לבתים ולמחציות. 12 - עיונים בספר תהילים (סדרה ג)