תולדות עבודת ה'
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קא) – איסור הבמות (עז) בשיעור זה נסקור את מלכות יהושפט, דרך קשריו עם אחאב ודרישתו את ה'. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קב) – איסור הבמות (עח) בשיעור זה נסקור את תקופת מלכי יהודה יהורם ואחזיהו (ונישק למלכות יהוא) תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קג) – איסור הבמות (עט) בשיעור זה נעסוק במעשי עלתיה- הקמת בית הבעל, הריגת משפחת המלוכה; והמלכת יהואש במקומה. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קד) – איסור הבמות (פ) בשיעור זה נתחיל לעסוק במלכות יהואש, אבל בעיקר ביהוידע הכהן ופועלו לכינון המלכות ושיקום בית ה'. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קה) – איסור הבמות (פא) בשיעור זה נמשיך לעסוק במלכות יהואש, בחלוקה זהה לשיעור הקודם לפי התקופה בה יהוידע הכהן היה פעיל, ונעסוק באיסוף הכסף לתיקון הבית; ולאחר פטירתו, אז נעסוק בבזיזת הכסף ע"י יהואש עם עליית חזאל. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קו) – איסור הבמות (פב) בשיעור זה נתחיל לעסוק ביהואש עת עשה עצמו אלוה (עם גניזת הארון). נצר את מבטנו אל היחס לקודש הקודשים, כמקום מושבו של הקב"ה, אך גם כמקום התייחדות של הקב"ה עם כנסת ישראל. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קז) – איסור הבמות (פג) בשיעור זה נגמור לעסוק במלכות יהואש, ונשלים את עיוננו בקשר של יהואש נגד זכריה, ובקשר נגד יהואש עצמו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קח) – איסור הבמות (פד) בשיעור זה נעסוק בימי אמציהו, בשני תקופות המלכות שלו, ובדמיון הכמעט מתבקש בין מלכותו למלכות יהואש. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קט) – איסור הבמות (פה) בשיעור זה נתחיל לעסוק במלכות עוזיהו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קי) – איסור הבמות (פו) בשיעור זה נסקור את מלכות עוזיהו דרך פרקים ב'-ד' בספר ישעיהו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קיא) – איסור הבמות (פז) בשיעור זה נמשיך במלכות עוזיהו דרך משל הכרם והמשכו (ישעיהו ה'-ו') תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קיב) – איסור הבמות (פח) בשיעור זה נשלים את העיסוק במלכות עוזיהו, בראי הרעש שהגיע אחרי צרעת המלך. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קיג) – איסור הבמות (פט) בשיעור זה נעסוק במלכות יותם ואחז. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קיד) – איסור הבמות (צ) בשיעור זה נעסוק בהתנהלות של המלך אחז אל מול פלישת ישראל וארם, שיתוף הפעולה שלו עם אשור, ודבריו עם הנביאים עודד וישעיהו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קטו) – איסור הבמות (צא) בשיעור זה נעסוק בכניעת אחז לאשור, ונתחיל לעסוק בעבודת המולך. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קטז) – איסור הבמות (צב) בשיעור זה נתחיל לעסוק בעבודת המולך, וניכנס מעט לפרטים שלה. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קיז) – איסור הבמות (צג) בשיעור זה נשלים את עיוננו על עבודת המולך. נחזור למחלוקת המציאותית על המעשה עצמו, ניגע במהות, ובנבואת ירמיהו שתקשר את הדיון חזרה לתקופה במלכי יהודה בה התחלנו את עיסוקנו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קיח) – איסור הבמות (צד) בשיעור זה נעבור על השינויים שהמלך אחז עושה בבית ה', ובכללם הקמת המזבח לאלוהי אשור וקיצוץ הכיורות ושאר הכלים במקדש. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קיט) – איסור הבמות (צה) בשיעור זה נגמור לעסוק במלכות אחז, ונמקד בנבואות ישעיהו בסוף ימיו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קכ) – איסור הבמות (צו) בשיעור זה נחל את עיסוקנו בתקופת מלכותו של המלך חזקיהו, במעשיו הראשונים לביעור העבודה הזרה מתקופת אביו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קכא) – איסור הבמות (צז) בשיעור זה ניגע בעוד שני צעדים שחזקיהו המלך נקט כדי להשיב את העם אל ה' - ביטול ספר רפואות וההסתמכות על הנס. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קכב) – איסור הבמות (צח) בשיעור זה נסקור את ביעור העבודה הזרה בימי חזקיהו לאור הממצאים הארכיאולוגים. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קכג) – איסור הבמות (צט) בשיעור זה נדון במאמצים של חזקיהו לאחד את הממלכות לאחר נפילת ממלכת ישראל למרות האיום מצד ממלכת אשור. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קכד) – איסור הבמות (ק) בשיעור זה ננסה להבין את משמעות וסיבת לבישת השק של ישעיהו מנבואתו בישעיהו כ'. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קכה) – איסור הבמות (קא) בשיעור זה נמשיך בנבואת ישעיהו בפרק כ' יחד עם ביקורתו על המעורבות של חזקיהו בזירה הבינלאומית, ונחל לסקור את מחלת חזקיהו מהפשט. תולדות עבודת ה'

עמודים