תולדות עבודת ה'
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קכו) – איסור הבמות (קב) בשיעור זה ניגע בעניין ביקור הנביא ישעיהו אצל חזקיהו המלך בשעת חוליו בגמרא בברכות ואצל הרב קוק. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קכז) – איסור הבמות (קג) בשיעור זה נמשיך לדון במחלוקת בין הנביא ישעיהו למלך חזקיהו על התערבות במעצמות האזוריות סביב, במסגרת ביקורו של מרודאך את חזקיהו בחוליו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קכח) – איסור הבמות (קד) בשיעור זה נעסוק בביצורים שחזקיהו עשה בירושלים לקראת בא סנחריב. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קכט) – איסור הבמות (קה) בשיעור זה נדון במיקומים של מקורות המים השונים שמוזכרים בתקופת חזקיהו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קל) – איסור הבמות (קו) בשיעור זה נעסוק בביקורת של ישעיהו בפרקים ל'-ל"א על הברית של חזקיהו עם המצרים. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קלא) – איסור הבמות (קז) בשיעור זה נדון בסיבות השמחה של תושבי ירושלים בזמן שסנחריב מתקרב אל העיר. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קלב) – איסור הבמות (קח) בשיעור זה נעסוק בנבואה של ישעיהו על שבנא. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קלג) – איסור הבמות (קט) בשיעור זה נראה את דבריו של חזקיהו אל ראשי צבאו, ובעיקר נפרוס את ישעיהו כ"ט. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קלד) – איסור הבמות (קי) בשיעור זה נעסוק במסע סנחריב בערי יהודה, תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קלה) – איסור הבמות (קיא) בשיעור זה ננסה לקבוע איפה היה מחנה האשורים בזמן המצור של סנחריב על ירושלים. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קלו) – איסור הבמות (קיב) בשיעור זה נדון בביקורת על הברית עם מצרים על רקע דברי רבשקה. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קלז) – איסור הבמות (קיג) בשיעור זה נדון בהיבט של אשור ככלי של ה' להעניש את עם ישראל. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קלח) – איסור הבמות (קיד) בשיעור זה נתבונן בדברי רבשקה אל אנשי החומות, ובתגובת חזקיהו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קלט) – איסור הבמות (קטו) בשיעור זה נעסוק בשיעור זה נתבונן בתגובת חזקיהו לדברי רבשקה, לישועה הניסית, ולתגובת חזקיהו לישועה. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קמ) – איסור הבמות (קטז) בשיעור נשווה בין היחס לתקופת המלך אצל נבואות ישעיהו לבין היחס אצל נבואות מיכה. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קמא) – איסור הבמות (קיז) בשיעור זה נשלים את סיכום מלכות חזקיהו כפי שהיא מצטיירת מספר מלכים ומספר דברי הימים. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קמב) – איסור הבמות (קיח) בשיעור זה נתחיל לסקור את מלכות מנשה. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קמג) – איסור הבמות (קיט) בשיעור זה נעבור על שלוש נקודות במלכות מנשה- עבודת ה' בימיו, בניית חומה חדשה, ומקום קבורתו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קמד) – איסור הבמות (קכ) בשיעור זה נסקור את המעבר ממלכות אמון למלכות יאשיהו, ואת הצעדים שיאשיהו נקט על מנת לעקור את העבודה הזרה שחזרה לממלכת יהודה בימי שני המלכים לפניו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קמה) – איסור הבמות (קכא) בשיעור זה נראה את הצעדים שיאשיהו נקט כדי לבער את העבודה הזרה בזמנו, ואת הממצאים הארכאולוגיים בשטח. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קמו) – איסור הבמות (קכב) בשיעור זה נביא בהרחבה מדברי גרינץ על הסוגיות במלכות יאשיהו שעסקנו בהן עד כה. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קמז) – איסור הבמות (קכג) בשיעור זה נראה את הפרשנויות השונות למציאת ספר הברית במקדש. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קמח) – איסור הבמות (קכד) בשיעור זה נמשיך משיעור קודם את דברי חולדה הנביאה ונעסוק בעיקר בפסח בימי יאשיהו, משמעותו וכריתת הברית המחודשת סביבו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קמט) – איסור הבמות (קכה) בשיעור זה נעבור בהרחבה על נבואות של צפניה ונחום הסובבות את תקופת יאשיהו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי תולדות עבודת ה' במזבחות (קנ) – איסור הבמות (קכו) בשיעור זה נעסוק בטימוא המזבח בבית אל על ידי יאשיהו. תולדות עבודת ה'

עמודים