תולדות עבודת ה'
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק לוי יחזקאל פרק ל"ז – איחוד ממלכות יהודה וישראל נבחן את חשיבותו וחידושו של חזון איחוד עם ישראל בנבואת יחזקאל, לאור בחינת שורשי הפילוג בין ממלכות יהודה וישראל ונבואותיהם של הנביאים שקדמו ליחזקאל. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי איחוד ממלכות ישראל ויהודה בנבואתו של ירמיהו נמשיך לעסוק בנבואות איחוד ישראל לאורך הדורות, ונבחן את נבואתו של ירמיהו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי נבואתו של ירמיהו – החזרת עשרת השבטים וגניזת הארון נעסוק בנבואתו של ירמיהו אודות איחוד עם ישראל, ובמעמדו של הארון בנבואה זו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי ירמיהו פרק ל' – השיבה לארץ וחידוש עבודת ה' נתחיל לעסוק בנבואות הנחמה של ירמיהו. בשיעור זה נעסוק בנבואה שבפרק ל'. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי ירמיהו פרק ל"א – תחיית הארץ וחידוש הקשר בין הקב"ה לעמו נעסוק בנבואת הנחמה של ירמיהו, המופיעה בפרק ל"א. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי ירמיהו פרק ל"א – בניינן המחודש של ארץ יהודה וירושלים נשלים את עיוננו בפרק ל"א בספר ירמיהו, ונבחן את תיאור בניינן המחודש של ארץ יהודה וירושלים, והחיודשים הטמונים בו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי יחזקאל פרק ל"ז – המנהיג העתידי נבחן את הגדרתו של המנהיג העתידי של עם ישראל, כפי שהוא מתואר בספר יחזקאל. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי יחזקאל פרק מ"ה – מיקומו של בית המלך לאורך הדורות נדון במיקומו המשוער של בית המלך לאורך ימי בית ראשון, ובמשמעויותיו של מיקום זה, בהשוואה למיקומה של נחלת הנשיא בספר יחזקאל. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי יחזקאל פרק מ"ג – מיקומו של בית המלך לעתיד לבוא נסיים את עיוננו במיקומו של בית המלך, ונדון במשמעות שיש להרחקתו מבית ה' בנבואת יחזקאל. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי יחזקאל פרק מ"ה – תפקידיו של הנשיא לעתיד לבוא נדון במעמדו ובתפקידו של הנשיא לעתיד לבוא, לאור דרישותיו של יחזקאל מנשיאי ישראל. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי סדרי הכניסה והיציאה דרך שער המזרח נבחן את סדרי הכניסה, היציאה והעבודה בשער המזרח, ונדון במשמעותם בחזונו של הנביא יחזקאל. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי היחס בין מזרח למערב בתנ"ך ובדברי חז"ל נדון במשמעותם של הכיוונים מזרח ומערב בתנ"ך ובמדרשי חז"ל, כדי לעמוד מתוך כך על משמעותן של הכניסה והיציאה בשער המזרח בנבואת יחזקאל. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי משמעותם של המזרח והמערב במקדש נדון במשמעותם של הכיוונים השונים במקדש, לאור מבנה המקדש וצורת העבודה בו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי מעמדם של כיווני המזרח והמערב – סיום בשיעור זה נחתום את עיסוקנו במעמדם של כיווני המזרח והמערב, ומשמעותם בנבואתו של יחזקאל. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי מעמדו של הנשיא בנבואת יחזקאל – סיכום נסכם את דיוננו במעמדו של הנשיא בספר יחזקאל. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי "ודוד עבדי נשיא להם לעולם" – נצחיותה של המלכות נעסוק בשאלת נצחיותה של המלכות, ולאור זאת נבחן את הבטחתו של יחזקאל "ודוד עבדי נשיא להם לעולם". תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי חידוש מלכות בית דוד בדברי הנביאים נבחן את דבריהם של הנביאים השונים בנוגע לחידוש מלכות בית דוד. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי נצחיותו של בית ה' לאורך הדורות ובנבואת יחזקאל נבחן את השאלה האם המשכן והמקדש נועדו להיות נצחיים, או שמלכתחילה הם היו מותנים בשמירת התורה והמצוות. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי קיומו הנצחי של המקדש בנבואותיהם של נביאי ישראל נבחן את הבטחותיהם של הנביאים השונים בנוגע לבית המקדש, ונראה אם קיומו תלוי במעשיהם של ישראל או שהוא נועד לקיום נצחי, ללא תנאי. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי יחזקאל מ'-מ"ח – החזון האחרון נתחיל לבחון את חזונו האחרון של הנביא יחזקאל, המופיע בפרקים מ'-מ"ח וכולל תיאור של בית המקדש, ארץ ישראל ועם ישראל לעתיד לבוא. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי השראת השכינה לעתיד לבוא על הר גבוה נעסוק במשמעותה של בניית המקדש העתידי על גבי "הר גבוה מאוד", בניגוד למקדש הראשון והשני. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי מיקומו של בית המקדש לעתיד לבוא לעתיד לבוא ישכון בית המקדש על "הר גבוה מאוד". האם זהו הר המוריה, ומהי משמעות הדבר? תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי מיקומה ושמה של העיר ירושלים לעתיד לבוא מה יהיה שמה של ירושלים לעתיד לבוא, ומה ניתן ללמוד מכך על מעמדה העתידי? תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי מעמדו של הארון לעתיד לבוא מה פשר נבואתו של ירמיהו על ירידת קרנו של ארון ה' לעתיד לבוא, וכיצד הדבר קשור למעמדה של ירושלים? תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי הדום רגלי אלוהינו – מעמדם של הארון ובית המקדש מהו 'הדום רגליו' של הקב"ה – הארון או בית המקדש? האם הדבר עתיד להשתנות? תולדות עבודת ה'

עמודים