תולדות עבודת ה'
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק לוי איחוד ממלכות ישראל ויהודה בנבואתו של ירמיהו נמשיך לעסוק בנבואות איחוד ישראל לאורך הדורות, ונבחן את נבואתו של ירמיהו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי נבואתו של ירמיהו – החזרת עשרת השבטים וגניזת הארון נעסוק בנבואתו של ירמיהו אודות איחוד עם ישראל, ובמעמדו של הארון בנבואה זו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי ירמיהו פרק ל' – השיבה לארץ וחידוש עבודת ה' נתחיל לעסוק בנבואות הנחמה של ירמיהו. בשיעור זה נעסוק בנבואה שבפרק ל'. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי ירמיהו פרק ל"א – תחיית הארץ וחידוש הקשר בין הקב"ה לעמו נעסוק בנבואת הנחמה של ירמיהו, המופיעה בפרק ל"א. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי ירמיהו פרק ל"א – בניינן המחודש של ארץ יהודה וירושלים נשלים את עיוננו בפרק ל"א בספר ירמיהו, ונבחן את תיאור בניינן המחודש של ארץ יהודה וירושלים, והחיודשים הטמונים בו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי יחזקאל פרק ל"ז – המנהיג העתידי נבחן את הגדרתו של המנהיג העתידי של עם ישראל, כפי שהוא מתואר בספר יחזקאל. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי יחזקאל פרק מ"ה – מיקומו של בית המלך לאורך הדורות נדון במיקומו המשוער של בית המלך לאורך ימי בית ראשון, ובמשמעויותיו של מיקום זה, בהשוואה למיקומה של נחלת הנשיא בספר יחזקאל. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי יחזקאל פרק מ"ג – מיקומו של בית המלך לעתיד לבוא נסיים את עיוננו במיקומו של בית המלך, ונדון במשמעות שיש להרחקתו מבית ה' בנבואת יחזקאל. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי יחזקאל פרק מ"ה – תפקידיו של הנשיא לעתיד לבוא נדון במעמדו ובתפקידו של הנשיא לעתיד לבוא, לאור דרישותיו של יחזקאל מנשיאי ישראל. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי סדרי הכניסה והיציאה דרך שער המזרח נבחן את סדרי הכניסה, היציאה והעבודה בשער המזרח, ונדון במשמעותם בחזונו של הנביא יחזקאל. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי היחס בין מזרח למערב בתנ"ך ובדברי חז"ל נדון במשמעותם של הכיוונים מזרח ומערב בתנ"ך ובמדרשי חז"ל, כדי לעמוד מתוך כך על משמעותן של הכניסה והיציאה בשער המזרח בנבואת יחזקאל. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי משמעותם של המזרח והמערב במקדש נדון במשמעותם של הכיוונים השונים במקדש, לאור מבנה המקדש וצורת העבודה בו. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי מעמדם של כיווני המזרח והמערב – סיום בשיעור זה נחתום את עיסוקנו במעמדם של כיווני המזרח והמערב, ומשמעותם בנבואתו של יחזקאל. תולדות עבודת ה'
הרב יצחק לוי מעמדו של הנשיא בנבואת יחזקאל – סיכום נסכם את דיוננו במעמדו של הנשיא בספר יחזקאל. תולדות עבודת ה'

עמודים