תעניות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין קריאת התורה במנחה של תעניות מהו מקור החיוב לקרוא בתורה בתפילת המנחה בתענית? מהו אופייה של חובה זו? מדוע מעלים בה ארבעה קרואים? האם יום התענית הוא יום של תשובה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין תקיעה בחצוצרות בימי תענית מתי תוקעים בחצוצרות ומתי בשופר? מהי המשמעות של התקיעה בחצוצרות בימי התענית? מתודולוגיה
הרב בנימין תבורי אופיו של תשעה באב קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי ערב תשעה באב ומוצאי תשעה באב קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי שבוע שחל בו תשעה באב קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי שלושת השבועות קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי ארבע תעניות קש"ת - מועדי השנה
הרב בנימין תבורי תוספת תשעה באב ויום הכיפורים קש"ת - מועדי השנה
הרב יוסף צבי רימון ?? קש"ת - מעגל השנה
הרב ברוך גיגי יסוד חיוב התעניות מבואר בגמרא שבזמן של שלום ימי התענית יהיו לששון ולשמחה, בשעת גזרה ישנה חובה להתענות, ואילו בזמן שאין גזרה ואין שלום רצו מתענים רצו אין מתענים. בשיעור זה נברר את ההגדרה המדויקת למצב של שלום ולמצב של גזרה. קש"ת - ענייני מועדים
הרב אהרן ליכטנשטיין צום גדליה רבים אינם מתחברים לצום גדליה כי הם חשים שמדובר בארוע קטן על פני היסטוריה. יש לקחים רבים שניתן ללמוד מהארוע במיוחד לנוכח היותינו דור שחווה את רצח רבין. עלינו להרים בעוז את דגל התורה והמצוות על אף המחנות מבחוץ. שיחות מועדים
הרב אהרן ליכטנשטיין שיחה לצום גדליה הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל מתמודד עם הקושי הקיים בהזדהות עם משמעותו של צום גדליה, מתוך ניתוח עניינו של הצום והשוואה בין תקופתו של גדליה בן אחיקם לתקופתנו אנו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב אהרן ליכטנשטיין מטרות הצום מהן מטרות הצום בכלל, וצום עשרה בטבת בפרט? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב אהרן ליכטנשטיין צום עשרה בטבת המסר של עשרה בטבת הוא שצריך לשים לב לניצני הפורענות, ולהיזהר מהם עוד לפני שהם יוצאים לפועל. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ט
הרב אהרן ליכטנשטיין ההפטרה "דרשו ה' בהמצאו" מספר ישעיהו הרב ליכטנשטיין נהג לקרוא את ההפטרה "דרשו ה' בהמצאו" מספר ישעיהו כל תענית ציבור בישיבת הר עציון. הקטע הוקלט בתשעה באב, שנת תשע"ב
הרב אהרן ליכטנשטיין דרשו ה' בהמצאו הרב אהרן ליכטנשטיין נהג לקרוא את ההפטרה "דרשו ה' בהמצאו" מספר ישעיהו כל תענית ציבור בישיבת הר עציון. הקטע הוקלט בתשעה באב, שנת תשע"ב - 2012