נטפי טל | סיפורים על מו"ר הרב יהודה עמיטל זצ"ל

  • רבני ותלמידי הישיבה
סדרת סרטונים לכבוד יום הזיכרון התשיעי של ראש הישיבה הרב עמיטל זצ"ל - כ"ז בתמוז תשע"ט