נסיונות הביזה וצמצום החיילים

  • הרב נריה קליין

download