נערה מאורסה בעלה ואביה מפירין נדריה

  • הרב ברוך גיגי

download