סדרה לימי אייר | הרב יואל בן נון והרב יעקב מדן

  • רבני ותלמידי הישיבה
סדרה חדשה לימי אייר תשע"ט מאת ראש הישיבה הרב יעקב מדן שמשוחח עם הרב יואל בן נון