סדרת שיעורים על ספר איוב

  • הרב יעקב מדן
לקראת ט' באב תשע"ט, סדרה של 3 חלקים.