סכין של עבודה זרה בשחיטה

  • הרב עזרא ביק

download