עוצמתו המוסרית של האדם - עיון במעשה העקדה

  • הרב עזרא ביק

download