עלון שבות גליון 31

  • רבני ותלמידי הישיבה

בשוב העלון

כל עיקר חולי הדור תלוי בזה שהם סוברים, שהדברים שנתישנו אין צורך לחזור עליהם ולהשכילם יפה. והם מבקשים חדש באפס ישן ולא ימצא להם בשום אופן, כי החדש לא יבוסס כי אם כאשר יצא ממקור הישן. (אגרות הראי"ה)

במהדורה מחודשת זו של העלון ובמלאת שלוש שנים לאלון שבות, נעלה בפתיחתנו מן החדש ומן הישן. "על פתחינו כל מגדים חדשים גם ישנים". חדשים וישנים בפתח אחד, במסגרת משותפת אחת, האין הם תרתי דסתרי? אין החדש והישן סותרים ומנוגדים זה לזה במהותם ובתוכנם, אלא משלימים זה את זה.

אין חדש ללא ישן, וישן ללא חדש. שנויים וחידושים, התפתחות ותמורה, ללא יציבות גורמים להתמוטטות. יציבות ללא התקדמות ושכלול, מביאה נוון. הפרדת הישן והחדש ממוטטת את החדש, ומאבנת את הישן. "יש קנקנן חדש מלא ישן". חדש שהוא קנקנו של ישן הרי חדושו מבוסס ובסיסו מחודש. "וישן שאפילו חדש אין בו" אינו אלא כלי ריק, ועליו נאמר "אל תסתכל בקנקנן אלא במה שיש בו".

כל התפתחות מביאה יחודיות וחדוש, גוון נוסף שלא היה עד הופעתו. החדש נובע מיסוד השוני, ומרבוי הגוונים והצורות שבבריאה. בעלמא דפירודא קיימת התפרטות היוצרת הבדלים הבדלים ושנויים. אין אדם הזהה לחברו, יום למשנהו, ארץ לשכנתה. ההבדלים והשנויים בבריאה הם גורמי החלוקה ללאומים, זמנים וארצות שונים.

היכולת להתמודד עם הבדלים ושנויים ולאמץ חדושים, תלויה באפשרות מציאת הקשרם והתאמתם לישן, לנצחי, שאינו משתנה וחולף. בסוסו של החדש וייצובו על יסוד הישן, נוטלת ממנו את המעורער חסר המגמה, ומקנה לו אחיזה ועמידה במציאות.

ראית היסוד הנצחי והקבוע בתוך מכלול הפרטים השונים בבריאה, מחייבת התעלות מעל המחלק, המפריד והמשנה. בראיה כוללת זו מוצא כל פרט את מקומו. ההבדלים והשנויים נתחמים בגבולם, כשכל חלק משלים את משנהו ואת הכלל כולו, כוחה ומקורה של ראיה זו היא הדבקות במציאות האלוקית שמעבר לכל הגבלה והתפרטות, ובהכרת אחדות ד'. כל נסיון לפריצת תחומים והפיכת החדש והמחולק לנצחי וישן, מתוך מחשבה שאחדותם מעלה בעקבותיה מחלוקת הזורעת פירוד ונתוק מישראל ומהעולם שהאחדות היא עצם מהותם. מאידך – חוסר התמודדות עם החדש (חטא המרגלים) פוגעת בקיים, מנוונת וממיתה אותו.

* * *

ועת שעוסקים אנו בישן ובחדש, נברך על החדש. ברכות מז"ט לאהרן קופרמן ולרעייתו ולהולדת בנם דוד.

מנחם.

עוד בעלון

ארץ אמונה / הרב יהודה שביב

אגרות טהורות / הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל

קריאת שמע / עזריאל אבן-חן

אחדות ד' / יוסף אלישביץ

נוסח ברכת המצוות / זאב ויטמן

שו"ת בענייני הלכה / הרב יהודה עמיטל

* חזרה מפעילות מבצעית זמן קצר קודם צאת השבת

* עוד בענין לבישת מדים בעת של"ת / הרב יהודה עמיטל