עלון שבות גליון 40

  • רבני ותלמידי הישיבה

תוכן העלון

מכתב לקו / הרב יהודה שביב

גיליון לעיון בפרק לולב הגזול / הרב יהודה שביב

המידות כתנאי להשגה / עמוס ספראי

בעניין לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד / אברהם ביטנסקי

גליון לעיון בפרשת השבוע – פרשת תולדות (תשל"א) / נחמה ליבוביץ

תנור חימום שהודלק בשבת / הרב יהודה עמיטל

שיחת ליל ש"ק פר' תולדות / הרב יהודה עמיטל

תא שמע

מה נשמע? איך עברו עליך הגשמים הראשונים? אמנם קר למדי וגם גשמים חזקים מעט... ובכל זאת – האוצרות מתמלאים. אני מתכוון לאוצרות שבמקווה שבאלון שבותץ. מקווה נפלא עם כל הנוחיות והסדורים. לא יהיה צורך להרחיק לכת ערב ימים נוראים למלש. גם ביהמד"ר, חדר-האוכל והפנימיות, הולכים ונבנים על אף הגשמים והמלחמה. בכביש העולה לאלון שבות נעה מכונית פולקסווגן לבנה ובה טמונה הצלחתו של "תא-שמע". מספר המכתבים שימצאו בקרבה של המכונית הם שלדו של הדף הבא. מכונית עוצרת וקבוצת ישיבניקים מיב"ע נתניה הגיעו לשבוע ישיבה.

הודעה דחופה וחשובה

א. אי"ה, ביום ראשון י"ד כסלו בשעה 18.00 (נא לדייק!!) תתקיים חתונתם של עוזיאל פרידליך ודינה גרינוולד באולמי "וגשל" בבני-ברק (קו 54 מת"א).

ב. כל אחד מבחורי הישיבה ובוגריה מוזמן בזה אישית. נא להעביר לכלם ונא לעשות כל מאמץ להגיע.

ג. כל מי שיהיה בשעת העליה לתורה בבית, וגר בסביבה (פתח תקווה, וגם מבני ברק אפשר לבא ברגל, "נא להדגיש שמב"ב זה פחות משעה הליכה" (עוזי).) אפשר להתענין אצל משפ' גרינוולד (טל. 03-780280) איך מגיעים לביתו של עוזי. כ"כ בקשר לפרטים אחרים מתבקש לפנות למספר הנ"ל, כתובתם: רח' ירושלים 23 ב"ב.

ד. "אני ממש מבקש שיבואו בין לחתונה ובין לשבת, פרט לשעות 1-3 בצהרי יום השבת, אפשר לבוא כל הזמן. אני רק מקווה שאני אהיה בשבת, בס"ד. תפילתי לשלום כל הפצועים ורפואה שלימה וד"ש חם לכלם." נאם עזי.

הפסקה של תה עם... הרב עמיטל

בשבת האחרונה (פר' תולדות) היה הרב עמיטל ומשפחתו בישיבה, בליל שבת התכנסו הבחורים בבית הרב, על כוס תה חם, ושמעו ספורים שונים על המלחמה, אותם שמע הרב בנסיעותיו לרמה ולאפריקה. לאחר שורה ארוכה של ספורים מופלאים ספר הרב מקרה משעשע. חסידי חב"ד, המזכים את הרבים במצוות שונות, פתחו במבצע "מצוות צדקה". הם נותנים לחיילים 20 אג' כשמבקשים 10 אג' לצדקה מתוך המענק. אחד ממשתפי המבצע פגש את הרב עמיטל באחת מנסיעותיו. מחד הוא רואה לפניו יהודי עם זקן ומאידך יהודי במדים. מתלבט החסיד מעט ומחליט בכל זאת להעניק לרב 20 אג'. הרב עמיטל הודה לו והסביר מה שהסביר. מעתה כדאי לכם לחפש חב"דניקים...

ישיבת פאיד...

יצחק פ. ודוד ב. "קפצו" לביקור קצר לפאיד ובנותיה. כמובן שגם בקרו בישיבה ומצאו כמה מבני ישיבתינו שם. הם מצאו באיזור את המחזור הצעיר העומד לצאת בקרוב לשריון. זאת ההזדמנות להזכיר שהרוצה לסדר דבר מה בלוד (שדה התעופה) יזדרז, כי חברינו הנמצאים שם ומשמשים כאנשי בטחון יצטרפו ליוצאים לשריון. הטירונים פנו לשריון מיד עם סיום הטירונות. משמע, אפשר לארגן ימ"ח גדודי בישיבה... (מט"ק אחד יש כבר – זאב שחור)

...וישיבת החרמון(?)

אמור היה לנסוע לשבת לרמה, לפתוח שם ישיבה חדשה דוגמת אחותה בפאיד.

נדחתה הנסיעה.

בכל זאת, אביבי וניסן עוסקים כאן בארגון ספרית הישיבה החדשה. ענין הישיבה סוכם ביום עיון חטיבתי שהיה ברמה ביום רביעי שעבר. ביום העיון השתתפו הרב עמיטל והרב שחור כשיעקב גרינגליך נלווה אליהם. בסיום היום העביר הרב עמיטל שיחה חטיבתית בעיני דיומא. אחריו הופיע קוסם...

זו ההזדמנות להזכיר כי הרב עמיטל העביר בשבוע שעבר, בישיבה, שיחה מעניני דיומא שנמשכה בשעה וחצי. מיד עם סיום עריכת הדברים והוצאתם לאור (בימים הקרובים) הם יגיעו אליכם בהוצאה מיוחדת.

מעלה החמישה

החמישה שעולים במצב בריאותם בבית ההבראה במעלה החמישה הם: חנן פורת, רוזנפלד שלום, יהודה שטרן, יצחק קליין, אברהם דומב. כולם מרגישים טוב, ב"ה, ומוסרים ד"ש לכולם.

בימים הקרובים יצטרף למבריאים יהודה שוורץ, ההולך ומחלים, ב"ה.

אישים ומוסדות

בימים האחרונים זכינו למספר מבקרים, כ"י. יעקובי, מיכאל, משה פולק, חגי שרלין, קרש שמואל, יואל בן נון, מנחם דומב, משה אברהם ויהושע קלפר. אלי רוזנטל גויים ביום ה' ומצפים לבקוריו. כ"כ מצפים לבקורי כל המזדמן לחופשה, ולאלה המצפים לה בקרוב – עד אז שלחו כמה מילים על הנעשה אצלכם.

משלוח משניות

מתארגן בישיבה משלוח קונטרסי משניות קהתי. אין צורך להחזירם לישיבה – יעשה כל אחד כטוב בעיניו באופן שמכסימום אנשים ילמדו בהם.

בקשה

אנו מבקשים בכל לשון של בקשה שתשמרו אצלכם את רשימת הכתובות המצורפת לעלון זה. בעתיד נפרסם רק את התיקונים ואת הכתובות החדשות שנקבל. רשימה שלימה אפשר יהיה להשיג על פי בקשה מיוחדת, מניסן.