עלון שבות גליון 42

  • רבני ותלמידי הישיבה

תוכן העלון

מכתב לקו

בענין דין קול רם בברכת כהנים ומקרא ביכורים / הרב אהרן ליכטנשטיין

אל תירא ישראל כי אתך אני - שיחה לפני לוחמים / הרב יהודה עמיטל

בגדרי מכה בפטיש ובונה - דין העושה נקב / הרב יהודה שביב

שלל מלחמה בישראל / יואל בן-נון

להשתמש במצרכים שהובאו ברכב בשבת / הרב יהודה עמיטל

גליון לעיון בפרשת השבוע – פרשת וישלח / נחמה ליבוביץ

תא שמע

כתבנו לעניני בקורים בישיבה מדווח:

זכות בכורה לפצועים שהחלימו. יהודה שוורץ שעזב את ביה"ח ונמצא בביתו קפץ לביקור קצר באלון שבות ובישיבה. בעז"ה, הכל כשורה, אברהם דומב ושלום רוזנפלד (מרגישים טוב, ונמצאים עדיין, עם ברל'ה וחנן בבית ההבראה, מעלה החמישה) תפסו טרמפ קצר אלינו, סמל יחיאל בירנבוים (ד.צ. 2015/נ') עלה ישירות מטוראי לסמל, תוך התלבטות אם לא להעלותו לסמ"ר. חיליק משמש מורה בבי"ס לנהיגה "שריון". שני אנשי צוות, משה נוימן ושלום קורפברג (ד.צ. 2213/ג') הגיעו לביקור ארוך בישיבה – כמחצית מחופשת 48 השעות שלהם. עזריאל אבן-חן משמש כחובש באחד מגדודי הנח"ל (הטירוני). יאיר שראל (סטרולוביץ, למי ששכח) בא מן הדרום, שזוף ובאזרחית. שלישיה נוספת – שעזבו את תפקידם לשם קורס מקצועות בשריון וניצלו את תקופת המעבר לביקור בישיבה – חיים כץ (שהיה מסופח לרב"צ), צבי טהורי (שהיה מסופח לבי"ח ולבית הבראה עקב עקיצה בלתי מזוהה – הוא מרגיש מצויין), ויוחנן ברויאר (שאִבטח, לא לבד, את נמל התעופה בלוד). חותם את רשימת המבקרים הפעם – יהודה עציון – העושה באיסוף "עודפי ציוד".

על מורים... אזרחים וחובשים חדשים

כידוע ילדי אלון שבות לומדים בתכנית מוגברת של לימודי קודש. עקב גיוס המורים הקבועים – מבני הישיבה, ממשיכים ללמד את תשב"ר: כתה א' – משה ורמוט (העומד לצאת לטירונות חורף יחד עם יונתן הורביץ וניסן זיסקין שקבלו בימים אלה אזרחות ישראלית). כתב ב' – טובי קאהן (שהחליף את מנחם רובינשטיין הנמצא בקורס חובשים יחד עם יצחק פוקס, משה בקרמן, דוד בן-ניסן, וחגי שרלין). כתה ג' – משה פומרנץ.

תנועת ראשי הישיבה

רק על חלק ממנה נוכל לספר, מחמת קוצר המצע. הרב ליכטנשטיין ומשפחתו שהו בש"ק פר' ויצא ומקווים להביא בגליון הקרוב מדבריו בהלכה ואגדה.

הרב עמיטל מצא, לאחר סיורים וחפושים ממושכים, את רוב טירונינו שהיו בסיני. מצבם טוב וכרגע הם בקורסי שריון. מחר אי"ה יטוס הרב עמיטל לסיני ואפריקה והרב ליכטנשטיין ינסה להשיג אותו במכוניתו. פשוט השיגו כרטיס רק לרב עמיטל. מקווים שאי"ה יפגשו, במהרה, עם כל הבחורים.

הרב שחור עשה סיור מפרך לפאיד וישיבתה, אך, לצערו, לא מצא איש מאנשינו. כנראה שהשטח קצת גדול....

מלוח המודעות בישיבה

* בע"ה י"ז כסלו תשל"ד

בשבוע הבא יוצאת לאור מהדורה חדשה נאה ומתוקנת של משניות מבוארות ע"פ הרב פנחס קהתי – המחיר לתלמידי הישיבה – 138 ל"י.

יצחק מאיר רוזנברג

הערה: כל הרוצה להזמין את המהדורה החדשה, מתבקש לשלוח המחאה לנ"ל הגר באלון שבות, וספריו ישמרו עד שובו בשלום.

* 3 הזמנות לחתונות:

א. זו של חברנו עוזי – אותה קבלתם בגליון שלפני האחרון.

חיה נריה ויאיר מאיר – ח' כסלו, 6:30, מלון מרכז, י-ם.

ג. דוד מונטרוז ופרומה ביילה דולגין – כ"ט כסלו, 7:30, באולם שרטון אוהייר, רחוב מנהיים צפון 6810 רוזמנט, אילינוי, תחבורה מלוד בטיסה 733. למאחרים יש אפשרות להגיע בטרמפים.

מזל טוב לכולם!!!

* לישיבת הר עציון דרושה מזכירה עם ידע בתקתוק והנהלת חשבונות. תנאים לפי הכשרונות.

* בשולי הלוח מופיעים תורנויות לשבת (אתם זוכרים עוד את השטיפה במוצש"ק) וכ"כ תורנות למיון כביסה נקיה...

ר"מ (240) + מט"ק (149) = ישועה (391)... כמעט.

קבוצה גדולה של חברינו עוסקים בהוראה ביב"ע "אור עציון" – שפיר. קבוצה אחת (רווקים) שוהים שם במשך כל השבוע (זלצר ש., אבוקסיס, בגרוש, דב בלום, ואבי קופרמן) ואילו קבוצה שניה (נשואים) שבים ערב ערב לביתם (אהרן קופרמן, בלומנצוויג, ברקוביץ, ושמואלי). המזדמן לאיזור – מוזמן לבקר אצלם... ולקורס מט"קים הצטרפו (פרט לזאביק שחור שסיים את הקורס וחזר לד.צ. 3029/ק') זאב ויטמן (2040/ב'2) מנחם דומב, ועדי מינץ. בהצלחה לכולם.

סדר פרשיות ציוני.....

ידוע לנו מתוך פירוש רש"י, כי ספר בראשית נכתב בעיקר משום "כח מעשיו הגיע לעמוד לתת להם נחלת גויים". בדברים יותר ברורים: בספר בראשית מסופר על התישבותם של אבותינו בארץ ישראל ועל ההבטחה האלוקית שניתנה להם כי הארץ הזאת תהיה מורשת עולם לבניהם אחריהם: ואמנם שמות הפרשיות שבספר בראשית מרמזים לנו על כך:

בראשית, נח – בראשונה ישבו בני ישראל במנוחה בארצם, אבל אח"כ נגזרה עליהם גזירה של לך לך. הם היו מוכרחים ללכת בגולה מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר. וירא, חיי, תולדות. העברי נוכח לדעת, שבארץ נכריה החיים הם בסכנה, ביחוד סובלים הילדים, תולדותיו של היהודי, שאי אפשר לחנכם ברוח מסורת אבות, ומשום כך החליט: ויצא, לצאת מן הגולה. אבל החלטה זו לא נתגשמה בפועל, ויהודי בגולה יצא ידי חובתו בפרשת וישלח, כלומר, לשלוח כסף לשם תמיכה ביושבי ארץ ישראל, אבל הוא בעצמו – וישב בגולה. ויהי מקץ, כל מקום שנאמר "ויהי אינו אלא צרה, כי צרות תכופות צררו את היהודי בארץ גלותו, ומתי יבוא הקץ? העצה היחידה היא ויגש אליו יהודה, היהודי צריך בעצמו לגשת לארץ ישראל, ואז, רק אז, ויחי יעקב.

מארץ יהודה לאחים במצרים

"היהודים אשר בירושלים ובארץ יהודה לאחיהם היהודים במצרים שלום וישע רב: ה' אלקים יברך אתכם ויזכור לכם את בריתו את אברהם ואת יצחק ואת יעקב: ויתן לכם לב שלם ליראה אותו ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם: יפתח ה' לבבכם להגות בתורתו ולשמור מצוותיו ויתן לכם ברכה ושלום: לו ישמע ה' את תפילתכם וירחם עליכם ומכל צרה יפלט נפשכם: זאת תפילתנו בעדכם כל הימים". (ספר חשמונאים ב')

צטוט אקטואלי זה, שהביא לנו מרדכי יאול במכתבו מוביל אותנו לבקשה אקטואלית אחרת שלו:

...ברצוני להביע את אכזבתי מכך שעד עתה יכולנו לשמש אכסניה רק ליהודה עציון ולאברהם קורל בדרכם לרמת הגולן או ממנה, הייתי מבקשכם שתפרסמו מעל גבי ה"עלון שבות" כי כל אחד מתלמידי הישיבה בדרכו לרמת הגולן מוזמן לארוחה או לשינה בביתנו ואם צריך צידה לדרך, נשמח לעזור לו. אנחנו גרים בבית הראשון בכניסה לחצור ואין טירחה גדולה.

מרדכי וחיה יאול – חצור הגלילית 5261/3

פינת הד"ש

זאב ויטמן הכותב אף בשם אליקים קרומביין ונתן גרינברג הנמצאים בלב סיני (כך היה בכ"ה מרחשון), מבקשים למסור ד"ש לכולם. אברהם וייספיש (2322/ל') מאחל, מארץ גושן, מז"ט לדני ט., עמוס ס. ויעקב פ. לנישואיהם ולטוביה ק. להולדת בנו. דב לישינסקי הציע לחדש את המדור "בלכתך בדרך" – ומכאן פניה לבעל המדור – יואל עמיטל, לחדש ימינו כקדם.

דרך אגב: כל החברה עם בני איש שלום קבלו דרגת רב"ט. ד"ש מאברהם כהנא, אהוד סדן, מנחם דומב, ואליהו ביטון – לכולם.

* * *

מזל טוב לישיבת הר עציון בהגיעה לגיל מקרא – חמש שנים

(כסלו תשכ"ט-כסלו תשל"ד)

חמש שנים עברו מאז כסלו תשכ"ט

* * *

מזל טוב לשמואל יעקב (ש"י) ליכטנשטיין – בהגיעו לגיל שנתיים