עלון שבות גליון 45

  • רבני ותלמידי הישיבה

תוכן העלון

מכתב לקו / הרב יהודה עמיטל

לוז / הרב יהודה שביב

זמן הדלקת נר חנוכה - מקורות לעיון / דוד בן ניסן

ימי החנוכה במקורות / הרב אלחנן סמואל

שעור ב"נר מצווה" למהר"ל - חלק ב' / מפי הרב יהודה עמיטל

שו"ת - שימוש בכלים ללא טבילה / הרב אהרן ליכטנשטיין

בעיות הלכתיות ופתרונן / הרב יהודה עמיטל

דברים כלשונם... – מתוך מכתב / ר' משה דוד פאלוק

תא שמע

זה זמן מה שלא נכתב תא שמע, והרבה ידיעות נצטברו. נקוה שנקיף את מירב האירועים. נתחיל הפעם ב.....

עוזי וזמרה

עוזיאל ודינה פרידליך זכו לחתונה כדבעי בהשתתפות הרבה מחברינו החיילים. למותר לציין שט' (מיל.) 2052527 (מד.צ. 2396) פרידליך, עוזיאל השתתף בשמחה (נא, כל האחולים לשלוח ישירות לכתובת הנ"ל ולא דרך המערכת...) וכ"כ יאיר גרינוולד, שקבל חופשה מיוחדת לרגל חתונת אחותו וקפץ לשמחה זו. בין הקרואים נראו גם שמואל קרש (המתופף שהגיע מאפריקה – לא מהג'ונגל) ונציגנו לעניני חתונות – יהודה עציון (הוא לא הפסיד שום חתונה מתחילת המלחמה). פרגוס השריונאי וטהורי וסנדובסקי – פרחי השריון, מנחם קליין, אבן חן, ורב"ט בראון החובשים, ויצחק פוקס, בן ניסן, בקרמן ורובינשטיין הלומדים עתה לשיר את "בלדה לחובש". איצ'ו קליין (בי"ח קפלן – רחובות), יהודה שוורץ (שהה בשבת באלון שבות וחזר לטפול קצר ברמב"ם), שלום רוזנפלד, אברהם דומב (אני מקווה שלא התבלבלתי עם אחיו...), וברל'ה – המחלימים, בעז"ה (במדרשית רופין, בית החלמה צבאית, כפר רופין). מימון מרציאנו שגוייס בנתיים (2597), אברהם ליפשיץ, בן לולו, חיליק בירנבוים, שחק, יאול (בעל "מלון חצור"), יוסי קליין (2136981, ד.צ. 3029), פיניק, ומשה אברהם. יואל בן נון, שהגיע הישיר מסואץ דרך פאיד, מבקר לאחרונה יותר בשל תפקידו החדש: מש"ק סעד גדודי. כן נראו אברהם כהנא וזאביק שחור ממחזורו של עוזי, דני טפרברג, משה חמיאל, ואודי ליברמן – הסוגרים את הרשימה. אכן שמחה רבה! אך בכך לא סגי, "שבע ברכות" כפולות (אור ליום ד' ובצהרי יום ד') נערכו ברוב פאר והדר בישיבה. גם לכאן הגיעו "פנים חדשות" במדים ישנים: יעקב מדן ויוסי אראל (2052622, ד.צ. 2796/רמי) מן הצפון, יואב אשרי ונחליאל דיסון, וזאב ויטמן (2137438, ד.צ. 3029), ובני ברמה (2052933, ד.צ. 3350) מן הדרום. בקצור: שמחה וששון ומז"ט בשם כל אלה שלא הצליחו להגיע.

ומחתונה לברית

למשה ונעמי רענן נולד במז"ט בן בכור ונקרא שמו בישראל נחמיה אשר. יזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים. הרוצה לכתוב וכד' – רענן, רחוב בעל השאילתות 12, ירושלים.

השבוע לפני חמש שנים (י"ד כסלו – כ"ח כסלו)

מתוך יומנו של ישעיהו יחיאלי

יום ו' ט"ו כסלו – היום פורסמה כתבה על הישיבה ב"הצפה" (נצטט רק את סופה של כתבה זו): "על הייחוד שבישיבה זו שמענו במשל קצר מפי ראש הישיבה הרב יהודה עמיטל. אומר הרב עמיטל: מעשה בבעל התניא וב"צמח צדק" שישבו ולמדו תורה, באמצע הפריד ביניהם חדר, בו ישן תינוק בעריסה. בחצות התעורר התינוק ובכה, שמע בעל ה"תניא" את בכיו של התינוק, הפסיק למודו ופנה להרגיע אותו ואילו ה"צמח צדק" היה שקוע בלימודו כל כך שלא שמע כלל את בכי הילד. לאחר מעשה נפגשו וספרו זה לזה על בכיו של הילד. אמר בעל התניא: יש ללמוד תורה ולשמוע גם את בכי של ילד יהודה. אף ישיבה זו תלך בדרך זו. למוד תורה ושמיעת בכים וכאבם של יהודים".

יום ש"ק ט"ז כסלו – הרב עמיטל בלה אתנו שבת גשומה מאד.

יום א' י"ז כסלו – משאית עמוסה הביאה לנו ארונות, אחד לכל חדר.

יום ו' כ"ב כסלו – נתבשרנו ע"י משרד השיכון למנהל מקרקעי ישראל על גבעת העץ כמקומנו, במרכזו של מרכז הכפרי שעתיד לקום שם. אנו מאוד מקוים שבעוד שנה נהיה שם.

יום ש"ק כ"ג כסלו – השבת זכינו להכיר את משפחתו של הרב שביב ששבתו עמנו.

יום א' כ"ד כסלו – סקירת העתונות הושלמה היום ע"י הטלביזיה הישראלית שהסריטה גם אותנו כאחד מענפי המשק... לעת ערב הדלקנו נר ראשון.

יום ג' כ"ו כסלו – הדלקנו נר שלישי, ואחרי השירה בחדרים חזרנו לבית המדרש, ובאופן ספונטני התעגל מעגל ופרץ רקוד סוער. הערב נראינו בטלביזיה. זה לקח כמה שניות אולם כמה פרצופים זוהו בברור.

יום ה' כ"ח כסלו – לקיים מצוות ד' אמות חדשים בארץ ישראל יצאנו לטייל באיזור. הענין התבצע ע"י מסע חוליות להר הורדוס וחזרה.

מהנעשה והנשמע בצה"ל – לקט ידיעות

· יגאל הומינר, יוסף אינדור, ויהודה זליקוביץ עוברים עתה הסבה מאדום לשחור על הכבדים שהגיעו לאחרונה ממוסקבה דרך דמשק.

· החמישיה הסוגרת את רשימת מחזור ה' שעוברים קורסי שריון, התחילו באחור מה את למודם. מדובר באריאל גודמן (ששהה לשבת בישיבה), מוטי טפרברג (שקפץ לבקור קצר בישיבה), דרשוביץ, יעקב בן יעקב, וגליקסברג.

· דרך שדה התעופה בפאיד התנהלה סדרת בקורים אצל חברינו הפזוקים במרחבי אפריקה המזרחית. הרב שחור טס – והפעם הצליח ליצור קשר עם הטירונים. מצב רוב טוב והכל כשורה, בעזה"י. הרב ליכטנשטיין עשה יומיים בשני גדודים בהם יש רכוז של חבר'ה מכל המחזורים, ובעקבותיו יצא הרב עמיטל להשלים את הבקורים שהרב ליכטנשטיין לא הספיק, ועוד – כאשר יאפשרו הזמן והתנאים.

· הרב שביב בקר בבי"ס לשריון – ומצא שם קבוצה נכבדה משלנו. הם לומדים טוב...

· הרב שחור גוייס "על פי הצורך" – כלשון הצו בסעיף משך השירות. מעתה יצטרכו לבקר גם אצלו...

מעט ובקיצור

· הרב עמיטל החל סבוב נוסף בשעורי כוזרי.

· בישיבה בקרו אף אלחנן בן נון, אברהם לנדאו, משה נוימן ושלום קופרברג.

· כל החבר'ה שכתובתם לא ידועה או לא מדויקת – נא דאגו להעבירם אלינו (במיוחד הטירונים ומחזור ה').

לחיילים המתקשים בעברית

"and they drank and were merry with him" (Bereshit 43:34)

Why when Jews sit, drink, and chat together their love for each other increases, and non-Jews when they drink together, at the end, each on strikes his neighbor, and they murder and kill each other?

The Jews have an order, "thou shalt love thy neighbor as thy self" and Esav (has the order) "and by thy sword shalt thou live". In this there definitely lies a secret, because this cannot be understood at a simple level. Nevertheless, "when wine enters the secret exits". And if the secret has exited the matter remains at the simple level – Yaakov with the love and Esav with the sword.

In the name of Reb Yosef Ber Soloveitchik