עלון שבות גליון 46

  • רבני ותלמידי הישיבה

תוכן העלון

מכתב לקו

בעניין קול בתפילה (ב) / הרב אהרן ליכטנשטיין

בדין "והתעלמת" / הרב יהודה שביב

לרצות בחיים / אלי (פורת) פורגס

כוחה של דמגוגיה / פרופ' נחמה ליבוביץ'

תא שמע

עקב סיבות שאינן תלויות במערכת נתעכב יציאתו לאור של עלון חנוכה הראשון. אמש הוא נשלח לכולכם – והגיליון השני העומד בסימן חנוכה נכנס לדפוס. מקווים ששניהם יגיעו ליעדם לפני הדלקת נר שמיני. מאליו יובן ש"תא שמע" שנכתב אמש לא הותיר הרבה ידיעות לזה של היום – ובכל זאת:

יצחק גוטמן ואליקים קרומביין נפגשו היום בישיבה לראשונה מזה יום כיפור. הראשון בא מן הצפון, שם שהה בתחילת המלחמה במסגרת רב"צ ולאחר מספר ימים הצטרף לשריון. בימים אלה יחידתו נמצאת בקו. אליקים קרומביין סיים טירונות, קורס מקצועות בשריון, ועתה הוא עושה צמ"פ מצבעי עם קבוצה של חבר'ה ותיקים – בישיבה ובשריון – הנמצאים בקו האפריקאי (לא קו המשווה!). ברגע האחרון: ציון סולימן עדיין חובש – הוא הגיע באמצע ארוחת צהרים.

רביעית וורטים קצרים וגזעיים:

* הרבי מקוצק שאל לחסיד אחד:

"האם ראית פעם זאב?"

"הן", אמר.

"האם יראת מפניו?"

"הן".

"האם חשבת בשעת מעשה על כך שאתה ירא?"

"לא", השיב החסיד, "יראתי בלבד".

"כך צריך לנהוג", אמר הרבי, "ביראת השם".

* כתוב: "ואנשי קודש תהיון לי"

פירש הרבי מקוצק: "תהיו לי קדושים קדושה אנושית".

* אמר הרבי מקוצק: כל דבר בעולם אפשר לחקות, מלב האמת, כי אמת הבאה בחיקוי שוב אינה אמת.

* אחרי פטירת רבי משה מקוברין נזדמן אחד מתלמידיו לפי רבי מנחם מנדל מקוצק.

שאל אותו הצדיק:

"איזה דבר היה העיקר אצל רבך?"

התלמיד הרהר שעה קלה והשיב:

"מה שנתעסק בו אותה שעה היה אצלו העיקר".

הערה ובקשה:

בגיליון הזה מתפרסם מאמרו של חברנו אלי פורגס. נא לקחת דוגמה ולשלוח בעקבותיו.

וכו':

בימים אלה הופיע הקובץ "אמונת לוחמים" במלחמת יום הכיפורים, בקובץ דברי הרבנים הראשיים לישראל ולצה"ל, שיחה עם ר' צבי יהודה ונושאים אקטואליים. את הקובץ אפשר לקבל חינם (לחיילים) בעזרת גלויה זו:

בע"ה

שלום רב,

אבקשכם לשלוח לי את הקובץ "אמונת לוחמים":

שם: __________

מ.א.: __________

ד.צ.: __________

בתודה