עלון שבות גליון 47

  • רבני ותלמידי הישיבה

תוכן העלון

מכתב לקו / הרב אפרים שחור

הדי הימים / הרב יהודה שביב

סוגית נתן הוא ואמרה היא / מיכאל רוזנצוייג

קידוש החודש: מגזירות יוון / יעקב ספרונג

שו"ת / הרב יהודה עמיטל

* נקרעו התפירות בין היריעות בספר תורה

* נפילת אפים במקום שאין ספר תורה

שתי הערות לגליון י"א / מאיר מדן

תא שמע

בישיבה...

...ובצה"ל

· תופעת ה"טיש" (= עונג שבת עם ראש הישיבה התורן) לאחר סעודת ליל שבת, הנערכת בבית הרב, הפכה לקבועה. הבחורים מתאספים ושומעים דברי תורה ומעניני דיומא.

· שבת חנוכה היתה "שבת חופשית".

· לראשונה, מאז יו"כ, נפגשו האחים יואל ואלחנן בבואם לבקור בישיבה.

· בכל יום שלישי – ב-20:30 מתקיים שעור בתנ"ך ע"י יואל בן נון.

· יואל עמיטל (מן השוללים), משה בטיש, שמואל קרש, פנחס פיניק, ונפתלי רייכנר – קפצו לבקור קצר בישיבה.

· נפתלי לוין עומד לנסוע לבקור קצר לביתו – בארה"ב.

· ניסן ז., משה ו., ויונתן ה., עושים הכנות אחרונות – נפשיות וגופניות – לקראת טירונות חורף העומדת להתחיל בימים הקרובים.

· יהודה שוורץ ואיצ'ו קליין נמצאים בביתם ונוסעים לקבל טפולים – הראשון ב"שערי צדק" והאחרון ל"קפלן". הם נראים טוב.

· ב"זאת חנוכה" התקיים כנוס של ההורים בישיבה בו שוחחו על עניני דיומא הרב עמיטל והרב ליכטנשטיין, נערך סיור בקרית הישיבה. ויצרו גוף על מפלגתי שיהיה עורף לישיבה.

· יהודה עציון הפך לסמל יהודה עציון (נא לתשומת לבכם!)

· הרב עמיטל קפץ לרמה באחד מימי חנוכה. אלחנן, שבא לבקור, נלווה לרב כטרמפיסט. לכולם שלום (הכוונה לחברה ברמה!)

· קובי פלדמן ואברהם כהנא הצטרפו לקורס מט"קים, בהצלחה!

· בעת בקורו האחרון של הרב ליכטנשטיין באפריקה העביר שעור לקבוצת חברים. רציפות של השעור נקטעה לשעה קלה ע"י הפגזה קלה. לאחר סיומה נמשך השעור. אף לכל אנשנו בדרום – שלום.

· יום ספורט חטיבתי נערך באפריקה. היה זה אף יום של מפגש רעים.

· המוסדות האוניברסיטאיים בשתוף עם צה"ל פתחו שלוחה אקדמית של כל האוניברסיטאות – באפריקה. מרצים מחוגים רבים מופעים (בפאיד?) ומשתדלים לסייע לסטודנטים.