עלון שבות גליון 48

  • רבני ותלמידי הישיבה

תוכן העלון

מכתב לקו / משה דוד פאלוק

הרוגי מלכות / מנחם רובנשטיין

דרך האמצע לרמב"ם (שמונה פרקים פ"ד) / נפתלי רייכנר

אני שלום וכי אדבר המה למלחמה – עיון במזמור ק"כ בתהילים / הרב יהודה שביב

לקוטי שבת / ברוך גרין

תגובה לגליון י"ג (בענין חנוכה) / מאיר מדן

בלכתך בדרך / יואל עמיטל

האם מלאכות שבת לצורך בטחוני נחשבות כמלאכה שאינה צריכה לגופה? / הרב יהודה עמיטל

מכתב מעוזי / עוזי פרידליך

תא שמע

בישיבה.....

.....ביישוב

* ברכות מעומק הלב ליוסי ועדינה אראל עם הולדת בנם בכורם אריאל. יהי רצון שיזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים.

* בעקבות הסכמים שנחתמו לאחרונה עם הגורמים המתאימים נפתחו החוגים הבאים:

א. תהילים – הרב י. שביב (אנו מקוים לפרסם את סיכומי השעורים)

ב. קדוש ה' – חנן פורת

ג. חוג לסופרות סת"ם בהדרכת יצחק מאיר רוזנברג (אפשר לערוך כבר הזמנות).

* נפתלי לוין וזאב רוזנברג יצאו לבקור בזק בארצות הברית.

* בזמן כתיבת שורות אלו, נמצא הרב ליכטנשטיין בדרכו לבקור אצל החובשים. ואלו הרב עמיטל וד"ר בריאר בדרכם חזרה מבקור במבואות תעלת סואץ.

* לקינוח: אברהם לוברבוים, אברהם כהנא, מיכאל שטיג, יעקב מדן, אברהם ברחד, הרב אפרים שחור, שלום קופרברג ונתן גרינברג – שאמור לצאת בימים הקרובים לקורס מט"קים – קפצו לישיבה. כמו כן הגיע אלינו בלילה קר ואפל (עקב הפסקת חשמל) סמל זאביק שחור. כנראה שהוא די מרוצה מתפקידו החדש כמפקד טנק (בתוקף תפקידו כמדריך בצה"ל, הוא אוכל בחדר אוכל סגל).

* נוסף לנזכרים לעיל נפגשו, לראשונה מאז יום כפור, אליהו ביטון שהגיע אלינו ישר מערב חב"ד באפריקה ומשה נוימן שהגיע מהצפון הקר.

* לאחר שנסתיימה שנת השמיטה, החלו דוד שמיר וצוות עוזריו לפתח, סוף סוף, את פנות החמד הירוקות במרחבי אלון שבות.

* בבית הספר האזורי באלון שבות מתנהלים הלמודים כסדרם. אחד השעורים הפופולריים ביותר הוא השעור בשמנה, הניתן ע"י טובי לכתב ב' וז'בו לכתה ג'. כתה א' עוסקת ב"אגדות חז"ל" בהנחיתו של יגדל. לתלמידים ולמורים שלום. ד"ש לכל המורים מתלמידיהם.

* לאחר תקופה ממושכת התחדש החוג בפרשת השבוע. החוג ניתן, כידוע, ע"י נחמה ליבוביץ. לאחר בקשות רבות הועבר החוג מכפר עציון לאלון שבות.


 

.....ובמערכת עלון שבות

* לאחר תקופה ארוכה, פרשו מהמערכת מיודענו דוד נ. וניסן ז. נודה להם על תרומתם ונאחל הצלחה לעורך החדש משה פ. (שעדין מבקש עוזר).

* המערכת מחכה לתגובותיכם ומבקשת מכל בעלי העט לשלוח מאמרים בהקדם. 

 

דברים כלשונם:

ב"ה א' דס' ויחי

לרב ר' י. עמיטל הברכה

באורח מקרי קבלתי ד"ש חמה מחייל שחזר מפאיד אפריקה שמסר לי על ההנאה הרבה בעת קריאת התורה מספר שנתרם ע"י משפ' חריף. הספר נמצא בבסיס חיל אויר 28 השוכן במרכז העיר ושמור היטב.

כתובת: בח"א 28 צה"ל.

א. שמואלי