עלון שבות גליון 49-50

  • רבני ותלמידי הישיבה

הבשורות המרות החלו להגיע עוד בימי המערכה אך היגון והכאב נמהלו בחרדה ותקוה לגורלם של אותם מיקירינו שהוכרזו נעדרים. עתה להוותנו נצטרפו אף אלה לרשימת הנופלים.

הנאהבים והנעימים בחייהם, במותם לא נפרדו

הצבי ישראל על במותיך חלל איך נפלו גיבורים
על

אבנר יונה

אמציה אילני

אשר ירון

בנימין גל

דניאל אורליק

משה טל

רפאל נוימן

שריאל ברנבוים

כי אינם
עיני נגרה ולא תדמה מאין הפגות
ד' יקום דמם

תוכן העלון

אלי תבל ועריה / ר' משה חיים לוצאטו זצ"ל

האנק דום / הרב אהרן ליכטנשטיין

על מות לבן / הרב יהודה שביב

על מות לבן / הרב יהודה עמיטל

מדרשי חז"ל

תרועת חצוצרות ופסוקי מלכויות בעת מלחמה / הרב יהודה שביב

בעניין קול בתפילה (ג) / הרב אהרן ליכטנשטיין

בדין שור מועד / ברוך וסרמן