עלון שבות גליון 53

  • רבני ותלמידי הישיבה

תוכן העלון

מכתב לקו / משה פומרנץ

מלחמה לה' בעמלק מדר דר / אליעזר ברקוביץ

תענית הסתר / הרב יהודה שביב

ונהפוך הוא / ר' משה דוד

פורים וכפורים / עזריאל אבן חן

פורים משולש / יואל עמיטל

הלכות תענית אסתר ופורים

לקוטי שבת

בלכתך בדרך / יואל עמיטל

הקדמת קריאת מגילה לקודם הלילה / הרב יהודה עמיטל

פורים תשכ"ט - קטעי יומן / יהודה שוורץ

תא שמע

שהשמחה במעונו...

בימים אלה מתמלא ביהמ"ד טיפין טיפין בבני הישיבה ששוחררו וכאלה העומדים בשלבי שחרורם האחרונים. אלה ואלה שמחו את שמואל ואסתר זלצר בשמחת כלולותיהם. הרוקדים פצחו ורננו יחדיו – מי בחולצתו הלבנה, ומי בחולצתו הצבאית הדהויה, אשר ידעה סופות מדבר וזיעת לוחם עמל.

במפגש חברים, שמחים ומשמחים, חולמים ולוחמים נפגשו: חיים מרנץ, נעם לרנר, שמעון ריין, יוסי אראל, משה רוזנפלד, גדליה פולק, אלי פורת, שמואל וולק, שלמה לוי, עמוס ספראי, רמי ינאי, מיכאל שטייג, ברוך סומפולינסקי, עוזי פרידליך, מיכאל יעקובי, דוד כהנא, יצחק מוזיקנט, איתן צדוק, משה חמיאל ודב לישינסקי (כל אלה עומדים בשלבי שחרורם).כן פגשנו ב- חיליק בירנבוים, חיים הגר, אהוד סדן, אברהם קורל, גרשון גולדמן, בני איש-שלום, יוסי קליין, דוד נתיב, מוטי קליין, שמואל קרש, ישראל ויזן ומשה רון – ששוחררו לא מכבר. רקדנו והתפללנו עם – נתן גרינברג, ציון סולימן, יצחק בראון, פנחס פייניק, משה פולק, נפתלי רייכנר, משה בטיש, שמחה דרשוויץ, אבישי שפיגל, יעקב מדן, דוד בן- ניסן, יצחק פוקס, מנחם רובינשטיין ומשב בקרמן – שבמהרה יבא מועד שחרורם.

וביום השבת...

בשבתות האחרונות שבתו עמנו משה נוימן (פרשת וישלח), יצחק בראון וניסן זיסקין (פרשת יתרו), מנחם רובינשטיין, דוד בן- ניסן, משה בקרמן ושלום קופרברג (פרשת שקלים). זה האחרון, פוקד אותנו מידי מספר שבועות ושוהה בישיבה תקופות ממושכות יחסית.

כל המהלך ד' אמות בא"י – הנו בן העוה"ב

בחודש שבט נסעו בירנבוים, יגדל, אבן- חן, אביב"י ודובי לבקר את החבר'ה בסיני. אחר טלטולים מרובים בכבישי המדבר המשובשים אותרו החבר'ה בינות הדיונות והחול, והשמחה היתה רבה. קיטורים – כגון אני מתגעגע לטירונות (יצהר הס) – לא חסרו, אך סה"כ מצב הרוח שפיר, וכולם מייחלים ומצפים ליום שחרורם הקרוב.

פורים ה'תשל"ד

גם השנה נקראים אנו לחוג את חג הפורים ביתר עוז ובמשנה תוקף. מעל דפים אלה, שלוחה קריאה לכל בני הישיבה ובוגריה – מהמיתלה בדרום עד לחרמון בצפון – לבא לשמוח ולהתבסם בליל פורים (יום ה') בהיכל הישיבה, וביום א' בביתם של ראשי הישיבה.

"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר".

"אורה – זו תורה".