עלון שבות גליון 85

  • רבני ותלמידי הישיבה

בשוב העלון

עלון זה מוקדש לזכר חברנו יקירנו

סגן רמי בוכריס ז"ל.

נולד בג' בכסלו תש"כ

נפל בסיני בכ"ה בכסלו תשמ"א

"יום אחד הרגשתי כזה גירוי חזק ללמוד, החלטתי שבכל מחיר אני יושב ולומד דף גמרא. שני הבחורים הדתיים הנורמלים בפלוגה היו עסוקים, ואז גליתי בחור שלמד בעבר שלוש שנים בישיבה, ואח"כ פרק כל עול, סחבתי אותו לביהכנ"ס והרבצנו דף ב"בבא קמא" זה היה נהדר, הבחור התחיל ללכת שוב עם כפה ונראה מה יהיה איתו. אני אמשיך לעבוד עליו...

"בנתים למדתי דבר אחד והוא שיש ערך עצום לשרות שלנו עם חבר'ה שאין להם אפילו מושג קלוש בנושאי דת ואני חיב לציין שיש לנו הצלחה בנושא של דוגמא אישית ומבחני מידות. בכלל, מבחינת זיקה ליהדות כבר למדתי לא מעט אנשים שרצו מאד לדעת מה זה דף גמרא אחרי שראו אותי לומד עם הסדרניק אחר בחברותא".

"כל מה שאני רוצה עכשיו מהחיים זה לחזור לישיבה וללמוד כמו שצריך". (מתוך מכתבי רמי לחבריו)

"חבורה ומשפחה דומיו לכיפת אבנים. אם נוטל ממנה אבן אחת כולה מתרועעת" (בראשית רבה פרשה ו')

משפחת בית הישיבה שיכלה בימי החנוכה אחד מנרותיה. נר שכבה בטרם זכה להגשים את שאיפותיו, להאיר ולהפיץ את תורתו ומורשתו לרבים.

"וכשמת שמואל הקטן תלו מפתחו ופנקסו בארונו מפני שלא היה לו בו. והיה ר"ג הזקן ור"א בן עזריה מספידיו עליו ואומרים על זה נאה לבכות, על זה נאה להתאבל. מלכים מתים ומניחים כתריהם לבניהם, עשירים מתים ומניחין עושר לבניהן.

שמואל הקטן נטל כל החמודות שבעולם והלך לו" (שמחות פרק ח').

רמי כבה ויחד עמו כבה מאור שבעולם.

רמי נלקח ויחד עמו נלקחו חמודות שבעולם.

"וצדיק באמונתו יחיה. עלינו לדאוג שטהורי הלב זכי המעש שחיו בתוכנו ימשיכו לשמש לנו כמקור חיים ובאור נשמתם נראה אור" (ר' אהרן מקרלין).

רמי היה בחייו כאור המאיר את דרכנו ואנו במותו נשתדל להאיר ולהפיץ את תורתו, מעשיו, ודרכיו למען תדלק האבוקה בקרבנו לנצח ולמען נזכה להמשיך בדרכו ולדלוק לאורו.

נרות חנוכה - זכר למסירות נפש וקידוש ה' בדורות עברו יזרו נוחם ומרפא ללב המשפחה האבלה וללב החבורה הדואגת, יעלו ניצוצות ושלהבות נחמה, יאירו, יעוררו רחמים וננוחם כולנו בדברי חז"ל:

"ולמה עושים שבעה, כנגד שבעה ימי המשתה, א"ל הקב"ה בעולם הזה נצטערתם עם הצדיק הזה ושמרתם לו אבל שבעת ימים, לעולם הבא אני מחזיר אותו האבל לשמחה שנאמר "והפכתי אבלם לששון ונחמתים ושמחתים מיגונם" כשם שאני מנחם אתכם כך אני מנחם לציון ולכל חרבותיו כעניו שבאמי "כי בחם ה' ציון, נחם כל חרבותיה וישם מדברה כעדן וערבתה כגן ה' ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול זמרה" (בראשית רבה פ' ויחל)

משה רבינוביץ ויוסי אליאב.

עוד בעלון

קוים לדמותו / הרב יהודה עמיטל

אחרי מיטתו של רמי / הרב אהרן ליכטנשטיין

"הבן יקיר לי רמי" / אפרים בוכריס

רמי / זוהר אגרסט

הבכור / הרב יעקב מדן

"ואהבת לרעך כמוך" / חזי דיאמנט

"ויראו כל העדה כי גוע אהרן" / דוד מינץ

הקורע בחמתו ועל מתו / הרב יהודה שביב

חנוכת הבית / יובל שרלו