על היחס בין נס הנצחון לבין נס פך השמן

  • הרב אהרן ליכטנשטיין
שיחה שהעביר מו"ר הרא"ל זצ"ל במסיבת חנוכה תש"ן