על ייסוד הישיבה - סדרה מיוחדת

  • הרב יעקב מדן
סדרת מפגשים של ראש הישיבה, הרב יעקב מדן לציבור בוגרי הישיבה וידידיה בתפוצות. הסדרה עוסקת בנושאים שונים הקשורים להקמת הישיבה ולדמויותיה. המפגשים הינם בעברית בצירוף של תרגום באנגלית. המפגש הראשון עסק בנושא: 'ייסוד הישיבה, משמעותה האידאולוגית של שמיעת קול התינוק הבוכה'. השני: ב'מהפכת התנ"ך'. השלישי: בענייני מלחמת יום הכיפורים והשפעות המלחמה על גישתו של הרב עמיטל זצ"ל לציונות הדתית. והרביעי בסדרה עסק בנושא: 'הבדלי השפעותיהם של הרב קוק זצ"ל והרב סולובייצ'יק זצ"ל על הישיבה'.