עקירת גבעת האולפנה הלא מוצדקת

  • הרב יעקב מדן

download