ערכין דף ל – הלואה לצורך גאולת שדה – עיון כלכלי

  • הרב אביהוד שורץ
ארגון פעמונים הוא ארגון הנותן ייעוץ כלכלי למשפחות שנקלעו לחובות, במטרה לעזור להן לצאת מהחובות ולהגיע לאיזון כלכלי. באתר האינטרנט של הארגון מופיעות שאלות שונות של משפחות בעלות חוב, ואחת השכיחות שבהן היא כיצד ניתן להתמודד עם חוב מתמשך לבנק, והאם נכון יהיה לפרוע את החוב באמצעות לקיחת הלואה נוספת מבנק או מגוף אחר. מומחי ארגון פעמונים סבורים כי הלואה לצורך כיסוי חוב היא הליך בעייתי ביותר, ויש להשתמש בו באופן זהיר ומחושב, ורק אם אין כל פיתרון אחר. הסיבה לכך היא שקיים חשש ממשי שההלואה לצורך פרעון החוב, והריבית המשולמת עבורה, יובילו את המשפחה למצב כלכלי עגום אף יותר.
הבעייתיות שבהלואה לצורך פרעון חוב משתקפת גם בסוגייתנו. הפרק כולו עוסק באפשרות לגאול שדה אחוזה שנמכר. הגמרא בדף ל עמוד ב מסבירה שמכירה זו היא תוצאה של משבר כלכלי חמור. מכירת השדה הינה צעד ראשון בדרך למפולת כלכלית, שעלולה לגרום לאדם למכור אפילו את בתו או את עצמו. ניתן לומר כי אדם שמכר שדה אחוזה עשה זאת מתוך דוחק כלכלי או מתוך גרעון כספי שבו לא היה יכול לעמוד.
במשנה בדף ל עמוד א נאמר:
"לא ילוה ויגאל".
הגמרא מסבירה:
"דתנו רבנן: 'והשיגה ידו' – יד עצמו, שלא ילוה ויגאל".
את גאולת השדה מוכרח האדם לבצע בכוחות עצמו. נטילת הלואה לצורך הפרעון מהווה המרת דוחק כלכלי אחד בדוחק כלכלי אחר, וכפי שהסבירו מומחי ארגון פעמונים – זהו צעד בעייתי שמוטב להימנע ממנו, ולהמתין עד שיזכה המוכר לרווח כלשהו, שיאפשר לו לגאול את השדה מבלי להיכנס לחובות נוספים.
בעל תורה תמימה (ויקרא כה, כו) מיסב את תשומת ליבנו להלכה נוספת שדרשו חז"ל על דרך זו. ישנן עבירות מסויימות שקורבנן "עולה ויורד" בהתאם למצבו הכלכלי של עובר העבירה. כך נאמר בפרשת ויקרא (ויקרא ה, ז):
"וְאִם לֹא תַגִּיעַ יָדוֹ דֵּי שֶׂה וְהֵבִיא אֶת אֲשָׁמוֹ אֲשֶׁר חָטָא שְׁתֵּי תֹרִים..."
בתורת כהנים על אתר דרשו:
"ואם לא תגיע ידו די שה – אין אומרין לו ללוות".
אמנם, כאן אין מדובר על הלואה לצורך פרעון חוב אחר, אך לדעת התורה תמימה העיקרון דומה: הממון המצוי בהישג ידו של האדם הוא הממון שאותו הוא מסוגל להרוויח בכוחות עצמו. רווח מכוחה של הלואה הוא רווח מדומה, ועל כן אין להתחשב בו – הוא אינו מאפשר גאולה של שדה אחוזה שנמכרה, ואף לא מגדיר אדם כ"עשיר" לעניין זה שיתחייב בקרבן חטאת גדול יותר.