פרטיותו של מלך ישראל ומטרת מצוות המלוכה

  • הרב עזרא ביק

download