פרשת אחרי מות שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון - גירסת html של - 29achare.rtf
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

 ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת אחרי מות

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/achar1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/achar2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/achar3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/achar4.gif

 

 

א. אור החיים.

פרק טז' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   על איזו שאלה מנסה פרשננו לענות בתחילת דבריו?

2.   מהי תשובתו על האפשרות שענשו כבר ניתן היה להיכנס בבגדי זהב?

3.   מה היה החשש כלפי משה ואיך פרשננו מסביר שאין מקום לכך?

4.   מה הבעיה עם: "תפילה עושה מחצה" ואיך ניתן לפרש זאת גם לפי פירוש פרשננו?

5.   מה אם כן עשתה תפילה משה?

 

ב. רש"ר הירש.

פרק טז' פסוק ה':

 

שאלות

 

1.   בקטע הראשון מסביר פרשננו את עמדתו בענין פירושו האליגורי על סמליות הקרבנות, מה הביעה ומה פירושו?

2.   פר, שעיר   ואיל, מה הם מסמלים ואיך זה שייך לכאן?

3.   מה הקושי בענין שני שעירים ומהי תשובתו?

4.   מה מסמלים דוקא שני השעירים חרף העובדא "שיש ניגוד גמור בין ייעודי שני השעירים"?

5.   מהו אותו יעוד שונה אצל כל אחד משני השעירים?

 

ג. רבי יוסף בכור שור.

פרק טז' פסוק ז':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי עליו מנסה פרשננו להשיב?

2.   פרשננו מתייחס לפסוק ביחזקאל, מה הקושי בפסוק זה ואיך פרשננו מבארו?

3.   מהי אם כןא מטרת הקרבנות לפי זה?

4.   מהי אותה הדגשה של "להנאתם נתכוונתי ולא להנאתי"?

 

ד. מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק טז' פסוק כא':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי שלו עליו הוא מנסה להשיב?

2.   מהי המצוה ועל מי היא מוטלת?

3.   מהי הסיבה השניה ואיך זה שייך לכאן?

4.   איזה גוף "ישוב ח' לזמן התחיה"?

 

ה. ספר החינוך.

פרק טז' פסוק כט':

 

שאלות

 

1.   מהי בדיוק המצוה ועל מי היא מוטלת?

2.   פרשננו הנותן טעם למצוות מחפש כאן תשובה לשאלה בדבר מהות היום, מהי בעצם השאלה?

3.   מהו התנאי היסודי "לכפרה על החטאים"?

4.   למה צריך יום כיפורים כל שנה?

5.   במה יום הכיפורים עצמו מכפר ועל מה?

 

ו. רמב"ם.

פרק טז' פסוק ל':

 

שאלות

 

1.   מהו חידושו של הרמב"ם כאן?

2.   הרמב"ם קובע כי התשובה מכפרת על כל העוונות, האם זה אכן כך?

3.   מהו כוחו של יום הכיפורים עצמו - לדעתו?

 

ז.   הכתב והקבלה.

פרק טז' פסוק ל':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי שלו בקטע הראשון ומה מענהו?

2.   למה לא צריך להוסיף מי המכפר, ובאמת, מיהו?

3.   מהי טהרה ומתי היא צריכה לבוא?

4.   מה מטרת הטהרה ואיך הוא מפרש את דברי רבי עקיבא?

5.   איך לומדים שיום הכיפורים אינו מכפר רק לשבים?

6.   מה ואיך כוחה של תשובה?

7.   מה הן "שתי הכוונות" של פירוש הטהרה ומה ההבדל ביניהן?

8.   איך "הזדוק עצמו יתהפך לזכות:"

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************