פרשת בא, "החודש הזה לכם"

  • הרב יעקב מדן

download