פרשת בא שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת בא

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/bo1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/bo2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/bo3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/bo4.gif

 

 

א.   רמב"ן.

פרק יא' פסוק ד':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי בפסוק?

2.   פרשננו מחלק את הכתוב בפסוקים ובכך עונה על הקשיים, איך?

3.   מה נאמר קודם ולמי ובמה זה משנה?

4.   למי ולמה אמר משה: "כחצות"?

5.   מה נאמר בפרשה השלישית ובמה זה עונה על הכל?

 

ב.   תוספת ברכה.

פרק יא' פסוק ה':

 

שאלות

 

1.   מה השאלה?

2.   פרשננו הופך קושי זה מסגנוני לתוכני, מה מביאו לכך?

3.   בעצם מהי תשובתו ועל מה היא מבוססת?

4.   התוכל להביא דוגמא נוספת של שימוש "בשתי הקצוות לגדולה ולפחיתות"?

 

ג.   כלי יקר.

פרק יא' פסוק ה':

 

שאלות

 

1. מה שאלתו?

2.   למה לא קשה לו ומהי תשובתו?

3.   איך תאריך הנבואה חשוב לו בתשובתו?

4.   מה בדיוק היה החשש:, כדי שלא יאמרו..."?

5.   מה ענין שמחה לאיד כאן?

6.   בקטע השני: דבר אחר, מביא פרשננו דעה אחרת, מה היא?

7.   למה התירוץ הראשון "אינו מספקי לפרעה" ומה עשויה להיות מסקנתו המוטעית?

 

ד.   ספורנו עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק יא' פסוקים ג', ה':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי האפשרי בפסוק ג'?

2.   מהי תשובתו לכך?

3.   פרשננו מתייחס בביאורו את פסוק לאותה שאלה שנשאלה ע"י הפרשנים שלמדנו לפני כן, האם אכן הוא שואל כמוהם?

4.   פרשננו מצטט גם הוא את המכילתא, מה הוא מסביר בכך?

5.   פרשננו עומד על ההבדל בין האתראה לבין המכה, למה זה חשוב ומה זה נותן לו?

6.   מי טוחן ביום ומי בלילה ומה זה מוסיף לנו?

7.   לפי זה במה תשובתו הכוללת עונה על כל הענין?

 

ה.   אור החיים.

פרק יא' פסוק ד':

 

שאלות

 

1.   שלוש תשובות נותן פרשננו בקטע הראשון "רבותינו, ואולי, ועוד", התוכל להסביר?

2.   מה ענין מלחמת המלכים בבראשית שייכת לכאן?

3.   מה פירוש שמלחמה זו: "איבדה כמה אמונות"?

4.   מה הקושי בקטע השני?

5.   מהי תשובתו לכך?

 

ו.   כלי יקר.

פרק יא' פסוק ד':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי איתו מתמודד פרשננו בקטע הראשון?

2.   איך מתקיימת כאן: "מידה כנגד מידה"?

3.   למה בכלל הענין כל כך חשוב לציון?

4.   איך אברהם משתרבב לענין (בסוף הקטע הראשון)?

5.   בקטע השני עונה פרשננו על קושי נוסף, מהו?

6.   מה עשה הקב"ה בעצמו ומה השאיר בידי מלאכיו?

7.   מהי הבעיה עם פירוש המלה: "יוצא" ואיך פרשננו מסביר זאת?

 

ז. העמק דבר.

פרק יא' פסוק ה':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי בקטע הראשון עליו מנסה פרשננו להשיב?

2.   מהי תשובתו בדיוק?

3.   פרשננו מבחין כי בתיאור המעשה עצמו: פרק יד' פסוק כט', כתובה המלה:, מבכר" - בכתיב חסר, מה הוא רוצה ללמוד מכאן?

4.   מה ההבדל לדעתו בין בכורות מאב לבכורות מאם, ואיך זה נוגע לעניננו?

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2001   לישיבת הר עציון.