פרשת בהעלותך שנת תשנ"ט

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/parsha-m.htm

 

 

פרשת בהעלותך

 

חזקוני.

פרק ח' פסוק ב':

 

שאלות:

 

1.   מהי שאלתו בקטע הראשון עליו הוא מנסה להשיב?

2.   מה חשיבות יש לכך שציווי זה נאמר ביום הקמת המשכן?

3.   מנין לו ש"אף בלילה היה הדיבור" ולמה חשוב הדבר?

4.   מהי הראיה מפסר שמואל?

5.   מהי הבעיה עם "אל מול פני המנורה" ומה הם שני פירושיו לכך?

6.   מהו הנושא בו עוסק פרשננו בקטע האחרון של דבריו?

7.   על מה נסבה המחלוקת בקשר למיקום המנורה ואופן העמדתה?

 

מדרשי תורה.

פרק ח' פסוק ג':

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי האפשרי בפסוקנו עליו מנסים המפרשים לענות?

2.   התוכל להסביר מה בדיוק רש"י מחדש כאן?

3.   איך פרשננו מסביר זאת כאן?

4.   מה היה הציווי כאן. ומה עשה אהרון?

 

אור החיים.

פרק ח' פסוק ג':

 

שאלות:

 

1.   שתי שאלות שואל פרשננו בראשית דבריו, מה הן?

2.   בהמשך מפרש פרשננו בדיוק למה כתוב כל דבר ומה זה מחדש, התוכל להסביר?

3.   מהי הבעיה עם ההדלקה גם ביום ולמה?

4.   מהו השבת של אהרון כאן?

 

רבינו בחיי.

פרק ח' פסוק יט':

 

שאלות:

 

1.   מה בדיוק עשו הלוויים ולמה?

2.   פרשננו מסביר ענין לכאורה לשוני-ספרותי, אך הסברו הינו במישור שונה, מהו?

3.   מהו הסברו לשימוש במספר חמש דוקא?

4.   איך מחקר המשכן אל התורה ואל ישראל?

 

 

רמב"ן.

פרק ט' פסוק יט':

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי האפשרי בפסוק עליו מנסה פרשננו להשיב?

2.   מה בדיוק קרה במסעות בני ישראל?

3.   פרשננו רואה בכך מידה משובחת לישראל במה ולמה?

4.   מתוכל לנסות למצוא מהו הרעיון מאחורי כל זה?

 

רש"ר הירש.

פרק י' פסוק י':

 

שאלות:

 

1.   קרא את הפסוק ומצא מהו הנושא עליו מנסה פרשננו להשיב?

2.   מה הן הגדרותיו למושגים: "תקיעה, תרועה" ומה הוא לומד מכך?

3.   פרשננו מדבר על התכלית ועל האמצעי, אל מה יכוונו דבריו?

4.   לפי זה מהו ההבדל לדעתו בין התקיעות לעזרה ובין התקיעות על הקרבנות?

5.   למה בכלל צריך לתקוע על הקרבנות?

 

ליקוטי מוהר"ן (ר' נחמן מברסלב).

פרק יא' פסוקים כז, כח', כט':

 

שאלות:

 

1.   פרשננו קורא את שלושת הפסוקים הנ"ל ומוציא מכך מסקנא כללית - מהי?

2.   מה פירוש המושג: "התמנית" המובא כאן על ידי?

3.   יראת שמים. משתוקקות, חמדנות" פרשננו קובע את סדר העליה בהדרגתיות זו, התוכל להסביר?

4.   למה אם כן צריך להיזהר וממה?

5.   מה בדיוק מסכנה?

6.   מה עושי "צרכי צימור" על העוסקים בכך?

מהו משחק האותיות המובא כאן בסוף ומה הוא בא ללמדנו?

 

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

   GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון