פרשת בהעלותך שנת תשס''ד

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת בהעלותך

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/behaalotcha1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/behaalotcha2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/behaalotcha3.gif

 

א. כלי יקר

פרק ט' פסוק י':

 

שאלות

1.  לכאורה מה הקושי?

2.  פרשננו מוציא את הפסוק מפשוטו ומבארו באופן אלגורי, מה לפי זה הינם:   המלחמה, בארצכם, הצר?

3.  איך אחרי כל זה מסתדר לו הנאמר ע"י דרשת חז"ל?

 

ב. המהר"ל מפראג עם פירוש הרב ז. זלצר

פרק ט' פסוקים י-י"א:

 

שאלות

1.  מהי בדיוק ההלכה המיוחדת המצוטטת כאן?

2.  התוכל להביא דוגמא נוספת של הלכה דומה, על פי אותו עקרון?

3.  מה בעקרון ההבדל בין יחיד לציבור לפי השקפה זו?

4.  מה הרעיון בכל זה והיש לך דוגמאות נוספות של יישום רעיון זה?

 

ג. ספרי עם פירוש המלבי"ם - התורה והמצוה

פרק י"א פסוק א':

 

שאלות

1.  קרא את הקטע כולו ומצא האם ומה הבעיה המתעוררת למקרא הפסוקים?

2.  פרשננו מבאר את המלים:   ויהי, העם, כמתאוננים, רע, מהו החוט המחבר את פירושיו בכל אלה?

3.  שני פירושים מנוגדים מביא פרשננו לבאור המלה:   "בקצה".   מה הם ומה ההבדל העקרוני-רעיוני ביניהם?

4.  בפרושו השני מסביר פרשננו את המושגים:   "תואנה, צער, און כפירוש למלה:   מתאוננים.   מה בדיוק פירוש מושגים אלה ומה ההבדל ביניהם?

5.  למה אין נענשים על עבירות בסחר כי אם רק על עבודה זרה?

6.  יש כאן הסבר חדש למושג "קצה".   מהו?

 

ד. אור החיים

פרק י"א פסוקים י':

 

שאלות

1.  מה הקושי לכאורה בקטע הראשון?

2.  פרשננו מסביר פסיכולוגית את הסיבות לחוטא.   התוכל להסבירו?

3.  מהו "הגדר רע גדול" ולמה?

4.  למה לדעתו היה הדבר רע בעיני משה?

5.  מה הראיה מן הנעשה אצל שמואל?

6.  פרשננו מביא סיבה נוספת לכעסו של משה.   מהי?

7.  מה היתה טענתו של משה כלפי הקב"ה בענין זה?