פרשת בהר, נספח אחרון לנושא מעמד הר סיני

  • פרופ' יונתן גרוסמן

download
23/05/16