פרשת בלק שנת תשנ"ט

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת בלק

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/parsha-m.htm

 

הכתב והקבלה.

פרק כד' פסוקים יד', יז:

 

שאלות:

 

1.   לכאורה מה הקושי?

2.   מהי תשובת רש"י?

3.   מהי תשובות הרא"ש ובמה היא שונה מרש"'?

4.   מהי דעת פרשננו כאן?

5.   מהו הקושי בפסוק יז' ומה הן תשובותיו של פרשננו?

 

המשתדל.

פרק כד' פסוק כב':

 

שאלות:

 

1.   מה מכריח את פרשננו לקבוע כי מדובר בשני נושאים כאן?

2.   לאור זאת מהו פירושו?

3.   למה הוא מפרש זאת על גלות ישראל?

4.   מה לא מובן לו בנגינת הטעמים?

 

מדרשי תורה.

פרק בד' פסוק טז':

 

שאלות:

 

1.   פרשננו רואה כאן הד להתגוששות בין בלעם לבלק, מה מביאו לכך?

2.   בעצם מהטוען כאן בלעם?

3.   מה "מבשר" בלעם כאן לבלק?

4.   מה ולמה יעשה הקב"ה לפי זה?

5. מהו פירושו בקטע האחרון?

 

ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק כה' פסוקים א', ד', ח'?

 

שאלות:

 

1.   כמה אפשרויות אתה מכיר בפירוש השורש "ייחל" ומה ההבדל ביניהם?

2.   פרשננו קובע כאן כלל יסודי בהתיחסות התוכל לגילוי עריות. התוכל להוכיח זאת ממקומות אחרים?

3.   מהו הקשר הישיר והעקיף בין עבודה זרה לגילוי עריות?

4.   "כוחות הנפש הטבועים אצל אנשים", מה הכוונה בכך ואיך זה שייך אלינו?

5.   האם זה מקל או מחמיר אם תחילה היתה כוונתם לזנות בלבד?

6.   על מה בדיוק: "העידה תורה?

7.   לעומת זאת על מה "העידו חז"ל"?

8.   מה מסמלת ההשתחוויה לאלילים?

9.   מה פירושו על "נגד השמש"?

10. מהו חידושו בפסוק ח'?

 

 

תועליות להרלב"ג

פרק כה' פסוק ד':

 

שאלות:

 

1.   מה הם הקשיים בפסוקים עליהם מנסה פרשננו לתמוך יחידותיו?

2.   מנין לו שציווי משה היה מיד ובתוקף?

3.   מה פירוש כאן "לעיני השמש"?

 

חזקוני.

פרק כה' פסוקים ד'-ח':

 

שאלות:

 

1.   מהו הקושי בפסוק ד' אותו מפרש פרשננו עפ"י המדרש?

2.   מהו חידושו בפסוק ה'?

3.   למה חשוב לו לפרש כפי שפירש בקטע הראשון בפסוק ו'?

4.   מה משנה למה הם בוכים ומה רצה לומר לנו?

5.   מהו הקושי בפסוק ז' עליו עונה פרשננו?

6.   מהו הנושא המעסיק את פרשננו בביאורו את פסוק ח' ומה חשיבות יש לכך?

 

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון