פרשת בלק שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת בלק

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/balak1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/balak2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/balak3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/balak4.gif

 

 

א. מדרשי תורה.

פרק כב' פסוק ל':

 

שאלות

 

1.   מה בדיוק דעת גדולי המפרשים ומה הם ארבע הסיבות השונות שרק עבורן משנה הקב"ה את הטבע?

2.   התוכל למצוא את המכנה המשותף ו/או את ההבדל בין הסיבות הנ"ל?

3.   איך הוא מפרש את "טענתם" של גדולי המפרשים והאם הוא מסכים עמהם?

4.   איך פרשננו מבאר את המאמר בפרקי אבות בדבר בריאת דברים "בין משמשות" ולמה דוקא "בין השמשות"?

5.   איזה "תועלות" מוצא פרשננו בכל הענין הזה?

6.   פרשננו מתאר את היחסים הסבוכים בין בלעם לבין בלק ובין שריו, התוכל להסביר?

7.   פרשננו קובע כי אכן יש תופעות נדירות של כעין דיבור אצל בעלי חיים, מה מביאו לכך?

8.   במה סיפור הפרה והעגל מסייעים לו?

9.   מה היו מחשבותיו של בלעם ואיך הוא הסביר לעצמו את התופעה הזו?

10. נבואתו של בלעם היתה רק לתועלתם של ישראל, איך ניתן להוכיח זאת ובמה זה עונה על הקשיים?

11. למה משתמש יחזקאל הנביא בלשון "ואתה בן-אדם"?

12. מה לפי זה היתה מטרת התורה בהביאה כל זה לידיעתנו?

 

ב. מלאכת מחשבת.

פרק כב' פסוק ל':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי בפסוקים עליו מנסה פרשננו להשיב?

2.   מה טענה האתון?

3.   במה היתה התנהגות בלעם כה חמורה?

4.   לפי זה מה "עשתה" האתון לצורך זה?

 

ג. ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק כב' פסוק לב':

 

1.   פרשננו מבחין בצורך להבין את הענין עפ"י "אותות" עוד לפני כל נחש, למה זה חשוב לו?

2.   למה אין זו תוכחה על הכאת האתון?

3.   על מה אם כן באה התוכחה ובמה היא בכך יותר חזקה?

4.   למה אין ה"שטן" בא כאן כעונש או כפגיעה בבלעם?

5.   לשם מה בכל זאת באה ההתנגדות?

6.   למרות שבלעם לא ראה את אשר ראתה האתון, למה בכל זאת לא נבעת ונרעש?

7.   מהי אם כן הכבדת הלב?

8.   מה בדיוק קרה עם דוד?

9.   במה ולמה בחר דוד?

 

ד. אור החיים.

פרק כב' פסוקים לב', לג':

 

שאלות

 

1.   מהי שאלתו בקטע הראשון?

2.   מהי תשובת פרשננו?

3.   מה היתה "תכלית הכוונה בדבר המלאך"?

4.   בקטע השני מסביר פרשננו את ירידתו הרוחנית של בלעם שהתבטאה גם פיזית, תסביר.

5.   מה הקשיים בפסוק לג'?

6.   למה חז"ל קבעו שהאתון נהרגה?

7.   מה בדיוק קרה כאן לפי כל הפירוש?

 

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************